Yksityisten päiväkotien alasajolta vältyttiin Mikkelissä – hoitomaksujen korotusta harkittava edelleen

Kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta on korottanut huoltajille maksettavan yksityisen päivähoidon palvelusetelin arvoa Mikkelissä. Yksityiset päiväkodit eivät ole enää lakkautusuhan alla, mutta taloudellinen tilanne tulee olemaan tukala.

Kuva: Henrietta Lehtinen / Yle

Yksityiset päiväkodit voivat huokaista helpotuksesta Mikkelissä. Kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta on korottanut huoltajille maksettavan yksityisen päivähoidon palvelusetelin arvoa. Uuden harkinnan jälkeen palvelusetelin arvo kattaa paremmin hoidon kustannukset. Ellei setelin arvoa olisi harkittu uudelleen, moni yksityinen päiväkoti olisi joutunut harkitsemaan vakavasti toimintansa kannattavuutta.

Yli kolmevuotiaiden lasten setelin enimmäisarvo on 760 euroa kuukaudessa. Alle kolmevuotiaiden lasten tuki lasketaan kertoimella 1,5 eli tuki on 1140 euroa kuukaudessa. Esiopetuksen palvelusetelin arvo on 380 euroa kuukaudessa. Kaupunki maksaa esiopetuksen osuuden 265,90 euroa erillisenä maksusitoumuksena yksityisille päiväkodeille.

Marskin päiväkodin johtaja Anu Perko pitää lopputulosta tyydyttävänä. Yksityiset päiväkodit eivät ole enää lakkautusuhan alla, mutta taloudellinen tilanne tulee olemaan tukala. Hoitomaksujen korotusta on harkittava.

– Puhutaan kympeistä. Sillä on tavallaan pakko pärjätä. Jos nostetaan maksua tosi paljon, se vaikuttaa siihen saadaanko me asiakasperheitä, päiväkoti Marskin johtaja Anu Perko sanoo.

Aikaisemman päätöksen mukaan palvelusetelin kuukausittainen arvo oli 760 euroa kaikenikäisille lapsille. Yksityiset päiväkodit ovat tyytyväisiä siihen, että uudessa päätöksessä huomioitiin alle kolmevuotiaiden kalliimpi hoito.

– Tämä on parempi päätös ilman muuta, Perko sanoo.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös menee seuraavaksi kaupungin hallituksen käsittelyyn. Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Osmo Ukkonen (sdp.) uskoo, että hallitus hyväksyy päätöksen.

Turhaa harmia heikosta valmistelusta

Marskin johtaja Anu Perko oudoksuu kaupungin valmistelua palvelusetelin valmistelussa. Perko katsoo, että kaupungilla olisi pitänyt olla tarkemmat laskelmat, ennen kuin se teki päätöksiä palvelusetelin arvosta ensimmäisen kerran.

– Vähän liian kiireellä valmisteltiin. Ensimmäinen päätös tukeutui yksityisten päiväkotien tilinpäätöksiin, mutta tarkempia laskelmia ei meiltä pyydetty. Jos meiltä olisi alusta saakka pyydetty tarkempia laskelmia, tämä olisi mennyt toisella tapaa, Perko pohtii.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja  Osmo Ukkonen (sdp.) myöntää, että valmistelussa ei huomioitu tarpeeksi asioita. Yksityisten päiväkotien lopettaminen olisi Ukkosen mukaan tehnyt kaupungille hallaa. Mikkelin yksityisissä päiväkodeissa hoidetaan noin 350 lasta.

– Onneksi lukuja saatiin korjatuksi. Yksityinen päivähoito on olennainen osa toimintaa. Olisi pitänyt rakentaa uusia päiväkoteja, Ukkonen miettii yksityisten päiväkotien lakkautusten seurauksia.

Päivähoidon palvelusetelin tarkoitus on antaa huoltajalle mahdollisuus valita lastenhoitopaikka kunnallisen ja yksityisen päiväkodin välillä. Palveluseteli otetaan käyttöön 1.8. 2016. Setelin käyttöönoton myötä kaupunki ei maksa yksityisille päiväkodeille muita tukia.