1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ylen aamu

EVA ja Sasi: Perustuslaki suitsii yksityistämistä liikaa – pykälä pitää poistaa

Entinen kansanedustaja Kimmo Sasi (kok.) haluaa nurin pykälän, joka estää julkisten viranomaistehtävien yksityistämisen. Sasi myös suomii valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita ”substanssiosaamisen puutteesta”. Evalle raportin kirjoittanut Sasi sanoo, että perustuslaista on tullut uudistuksia jarruttava politiikan lyömäase.

Kimmo Sasi julkisti Evalle krjoittamansa raportin Helsingissä tiistaina. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Elinkeinoelämän valtuuskunta Evalle raportin ”Lain vartijat – perustuslaki on ehdoton, mutta kenen käsissä on sen tulkinta” kirjoittanut entinen kansanedustaja ja ex-perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi ampuu kovilla perustuslain 124 pykälää.

Ex-kansanedustaja  vertaa Suomea muihin maihin ja sanoo, että Suomi on julkisen ja yksityisen vallan sääntelyssä melkoinen kummajainen.

– Länsimaissa ei Ruotsia lukuun ottamatta ole lainkaan säännöksiä julkisen vallan siirtämisestä yksityiselle, kirjoittaa Sasi.

Demokratian itsesuojelupykälä vai hallituksen uudistusten este?

Perustuslaki ja hallituksen hankkeet ovat joutuneet viime aikoina tämän tästä napit vastakkain. Perustuslakia on jouduttu pohtimaan muun muassa Ranskan pyytäessä turvatakuita ja apua Suomelta terrori-iskun jälkeen. Nyt Suomi valmistelee pikavauhtia avun mahdollistavaa lakimuutosta.

Myös sote-ratkaisu joutuu perustuslakiasiantuntijoiden luupin alle. Jo viime vaalikaudella sote törmäsi perustuslaillisiin ongelmiin. Lisäksi terveyspuolella rajankäyntiä yksityisen ja julkisen vallan rajoista käydään muun muassa keikkalääkärien oikeudesta määrätä potilaita pakkohoitoon. Perustuslakipulmia puidaan myös sorvattaessa uutta tiedustelulakia.

Markkinaliberalistisessa ajassa Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA väittää jyrkkien perusoikeustulkintojen kaventavan kansanvaltaa. 

Evan johtajan Matti Apusen mukaan perusoikeuksien rooli olisi kasvanut suhteettomaksi.

– Niihin vetoamalla yritetään ennakkoon estää lakihankkeiden alulle paneminen, kirjoittaa Apunen raportin esipuheessa.

EVAn raportin kirjoittaja Kimmo Sasi väittää, että perustuslaista on tullut politiikan lyömäase. Sasi käyttää jopa nimitystä perusoikeusfundamentalismi.

Näkyvimmin julkisen vallan privatisointi- ja yksityistämisaikeet ovat tärähtäneet perustuslain seinään yksityisen pysäköinninvalvonnan vuosikymmenen kestäneessä kiistassa.  Lakiesitys yksityisestä pysäköinninvalvonnasta raukesi viime vaalikaudella, mutta uutta kirjoitettaneen par’aikaa. 

Ytimenä on kiista siitä, saako yksityinen pysäköinnin valvoja kirjoittaa pysäköintivirheestä maksun vai onko tämä viranomaisen oikeus. Pohjimmiltaan on kyse julkisen vallan privatisoinnista ja yksityistämisestä.

Lisää löylyä: ”Ei substanssiosaamista”

Huutia raportissa saavat myös perustuslakivaliokunnassa asiantuntijalausuntoja antavat oikeusoppineet.

Evan johtaja Matti Apunen sanoo, että perusoikeusargumentti jakaa vasemmistoa ja oikeistoa voimakkaasti leireihin. Mutta kyse on Apusen mukaan myös siitä, kuka perustuslakia saa tulkita.

– Missä on se ylipapisto, joka kertoo, mikä hanke on kelvollinen alulle pantavaksi?

Valtiosääntöoppineet kutsuvat perustuslain 124 pykälää demokratian itsesuojelupykäläksi markkinavoimia vastaa. Apunen sanoo, että EVA lähtee ajamaan lainkohtaa nurin.

– En ole koskaan osallistunut yritykseen kaataa perustuslain pykälää, mutta kun Sasi ehdottaa, että säätäjä kumoaisi lain 124§:n julkisen vallan tehtävien siirrosta, tuen ajatusta mielelläni.

Varatuomari Kimmo Sasi itse antaa sapiskaa perustuslakivaliokunnassa kuultaville valtiosääntöoikeuden asiantuntijoille. Hän suomii sitä, että eduskunta on asiantuntijakuulemisissa muutaman valtiosääntöjuristin varassa. Sasi ehdottaakin, että perustuslakivaliokunta kutsuisi kuultavaksi myös muiden oikeudenalojen asiantuntijoita.

Sasin mukaan valtiosääntöoikeuden eksperttien ”substanssiosaaminen” on puutteellista.

– Valtiosääntöasiantuntijat eivät yleensä juuri lainkaan tunne sitä substanssialuetta, johon lakiesitys liittyy. 

Lisäksi Sasi suomii sitä, että asiantuntija joutuu tekemään arviointinsa hallituksen antamien tietojen varassa. On vain luotettava siihen, että tiedot ja vaikutusarvioinnit pitävät kutinsa.

Ei saa puhua mediassa?

Eikä pöllytys tähän lopu: Kimmo Sasi arvostelee lisäksi perustuslakivaliokunnalle lausuntoja antavien ennakkokannanottoja mediassa.  Vahva ennakkoasenne voi hänen mukaansa vaikuttaa arvion sisältöön.

– Ja joka tapauksessa heikentää asiantuntijan yleistä luottamusta, kirjoittaa Sasi.

Varmaa on se, että lähtö perustuslain pykäläkaatoon, aiheuttaa melkoisen äläkän. Vaan muistaa sopii, että ”lakien lain” muuttaminen on mahdollista vain erityisessä vaikeutetussa lainsäätämisjärjestyksessä.