Hyppää sisältöön

Halsualle voi nousta ennätyskorkeita tuulivoimaloita – määrästä on karsittu kolmannes

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tutkitaan napakorkeudeltaan jopa 175 metriä korkeiden tornien pystyttymistä. Enimmillään Halsuan tuulivoimapuistoon voisi nousta 85 tornia. Puisto ulottuisi lähelle Lestijärven kirkkoa.

Halsualle Keski-Pohjanmaalle suunnitellun tuulivoimapuiston voimalamäärää on karsittu alkuperäisistä suunnitelmista noin 40 myllyllä. Piirrustuspöydällä on silti vielä 85 voimalatornia, jotka sijottuisivat Kanniston ja Honkakankaan alueelle, Halsuan ja Lestijärven väliseen maastoon.

Matkaa Halsuan keskustaajamaan puistosta olisi seitsemän kilometriä ja ja Lestijärvelle 4,5 kilometriä. Pohjoisessa puolestaan Syrin kylä on noin viiden kilometrin päässä. Alue rajoittuisi Lestijärvelle suunnitellun vastaavankokoisen tuulivoimapuiston kylkeen.

Voimala-alue on pääosin rakentamatonta ja metsäistä, maastoltaan tasaista ja suurelta osin soista. Alueella sijaitsee neljä kylää: Mattila, Tikka, Similä ja Mustikankylä. Kylien ympäristössä on viljeltyjä peltoalueita.

Nähtäville asetetussa ympäristönvaikutusten arviointiohjelmassa tutkitaan kakkosvaihtoehtona vähempää voimaloiden määrää, mutta korkeampia torneja. Tässä suunnitelmassa voimaloita olisi 70, niiden napakorkeus nousisi peräti 175 metriin, yli 30 metriä suurimpia nykyvoimaloita korkeammalle.  Molemmissa vaihtoehdoissa voimaloiden teho olisi 3,3 megawattia.

85 voimalan mallissa tornien napakorkeus olisi 135 metriä. Roottoriympyrän halkaisija olisi 130 metriä. Kokonaiskorkeus nousisi näin ensimmäisessä vaihtoehdossa 200 metriin ja toisessa vaihtoehdossa 235 metriin.

Alle kahden kilometrin etäisyydellä asuu noin sata ihmistä, asuinrakennuksia löytyy 69 ja lomamökkejä 43.

Voimala-alue on Suomenselän laajemman erämaisen alueen tuntumassa eli sen ympäristössä on useita arvokkaita suo- ja metsäluontokohteita, joissa esiintyy myös suojelullisesti arvokkaita lintulajeja, esimerkiksi useampia maakotkan ja kalasääsken reviirejä.

Halsuan tuulivoimapuisto liitettäisiin YIT Rakennuksen suunnittelemaan Lestijärvi-Alajärvi 400 kV voimajohtoon. Alueella sähkönsiirto tapahtuisi maakaapeleilla Eliaksen kämppäkankaan alueelle rakennettavaan muuntoasemaan, joka liitettäisiin Lestjärvi-Alajärvi voimalinjaan.

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 9.12.2015 Halsuan uudessa koulukeskuksessa. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava Etelä-Pohjanmaan ely-keskukseen 30.12.2015 mennessä.

.
.