Opiskelija sairastui – haastoi koulun sisäilmaongelmien vuoksi oikeuteen

Joni Lappalainen väittää alkaneensa oireilla nopeasti aloitettuaan liiketalouden opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Kolme vuotta myöhemmin miehellä on jo useita kroonisia sairauksia. JAMK:n mukaan opiskelijan sairastuminen ei voi johtua sisäilmasta, koska ongelmat on korjattu asianmukaisesti.

Jamkin pääkampus. Kuva: Enja Heikkilä / Yle

Päänsärkyä, huimausta, väsymystä, nivel- ja lihaskipuja, pahoinvointia, kouristuskohtauksia... Joni Lappalaisen, 22, oireiden lista on pitkä.

Oireet alkoivat lähes heti hänen aloitettuaan opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa elokuussa 2012, ja jo joulukuussa hän joutui keskeyttämään opintonsa.

– Opintojen jatkaminen ei ollut enää mahdollista, koska en kyennyt menemään koulun tiloihin, eikä tutkinnon suorittaminen ilman läsnäoloa ollut mahdollista, Joni Lappalainen kertoo.

Lappalainen on saanut sen jälkeen erikoislääkäriltä esimerkiksi diagnoosin homealtistuksen aiheuttamasta kroonisesta väsymysoireyhtymästä (CFS) (siirryt toiseen palveluun). Lääkärin lausunnon mukaan väsymysoireyhtymä on ensisijaisesti ilmaantunut homealtistuksen seurauksena. Lisäksi Lappalaisella on todettu kiistaton home- ja monikemikaaliyliherkkyys.

– Lisäksi homealtistus on aiheuttanut aineenvaihdunnallisen muutoksen, jonka vuoksi minulla on epilepsia sekä kilpirauhasen, maksan ja suoliston toimintahäiriöt. Home- ja monikemikaaliherkkyys on lääketieteellisessä kirjallisuudessa liitetty esimerkiksi kroonisen väsymysoireyhtymän aiheuttajaksi, Lappalainen kertoo.

Krooniset sairaudet näyttävät tulleen jäädäkseen.

– Yleisluontoiset oireet vähenivät ja lievenivät lopetettuani opinnot, ja arkipäiväiseen elämään palaaminen kävi pikku hiljaa mahdolliseksi. Pitkäaikaissairauksien kanssa pärjään vahvan lääkityksen avulla. Oloni vaihtelee ympäristötekijöiden mukaan, olen yliherkkä enkä voi käydä kaikissa tiloissa, minun täytyy valikoida tarkkaan, milloin ja mihin menen, kertoo Lappalainen nykyisestä voinnistaan.

Oikeudelle toimitetun asiantuntijalausunnon mukaan sairaudet voidaan katsoa homealtistumisen seurauksiksi, "yhteisenä nimittäjänä on autonomisen eli tahdosta riippumattoman hermoston pitkäkestoinen toimintahäiriö." Lääkärilausuntojen mukaan Lappalainen on altistunut homeelle myös ala- ja yläkoulussa.

Lähes sadan tuhannen euron korvausvaatimus

Lappalainen on aikaisemmin tehnyt asiasta niin kantelun oikeuskanslerille kuin rikosilmoituksen poliisille. Oikeuskanslerin päätöksen mukaan kantelu ei aiheuta toimenpiteitä. Poliisi puolestaan teki päätöksen, ettei esitutkintaa aloiteta, koska ei ole syytä epäillä rikosta.

Nyt Lappalainen on päättänyt tehdä asiasta korvausvaatimuksen, koska näkee että JAMK:n sisäilmaongelmat on salattu opiskelijoilta ja siksi oppilaitos on toiminut asiassa tuottamuksellisesti.

Hän vaatii koululta korvauksia muun muassa pysyvästä haitasta, lääkärikuluista ja ansionmenetyksestä yhteensä yli 90 000 euroa. Lappalainen on jo toista vuotta asunut hotelleissa, koska homeen ja monikemikaaliyliherkkyyden vuoksi hän ei ole löytänyt asuntoa, jossa hän ei saisi oireita. Lappalainen vaatii JAMK:ilta korvausta myös hotellissa asumisesta aiheutuneista taloudellisista menetyksistä.

Mikä on saanut Lappalaisen jatkamaan taisteluansa?

– Näyttö, joka minulla oli esittää oikeuskanslerille, oli huomattavasti vähäisempi kuin nyt. Nykyisen, olemassa olevan näytön perusteella minulla on vahva luottamus siihen, että tällä asialla on mahdollisuus saada oikeutta, Lappalainen sanoo.

JAMK:n tiloja remontoitu useaan otteeseen

Kuva: Yle / Enja Heikkilä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun mukaan perusteita korvausvaatimukselle ei ole. Oppilaitoksessa ilmenneet sisäilmaongelmat on korjattu asianmukaisesti ja tehtyjen sisäilmatutkimusten perusteella rakennuksen sisäilmassa ei ole todettavissa poikkeavia mikrobilajeja, vastaa JAMK Lappalaisen asianajajalle joulukuussa 2014.

Oppilaitoksen rakennukset omistaa Jyväskylän kaupunki. Tilapalvelun kiinteistöjohtaja Esko Eriksson toteaa, että pääkampuksen C-siivestä on löytynyt tutkimuksissa ongelmia ja se remontoitiin perusteellisesti muutama vuosi sitten.

– Tällä hetkellä rakennuksen B-osa on remontissa, siellä korjataan muun muassa ilmastointia, Eriksson sanoo.

JAMK:n hallintojohtaja Mikko Salminen kertoo, että JAMK:ssa on toimittu huolellisesti sisäilmaoireilujen kanssa.

– Olemme jatkuvasti teettäneet sisäilmaselvityksiä, ja toimineet niiden tulosten mukaan. Tällä hetkellä mittauksin ei voi todentaa, että rakennuksessa olisi välittömän remontin tarvetta. Mutta jos riittävän moni oireilee, on järkevää lähteä remontoimaan ja niin on tehtykin.

– On tärkeää erottaa toisistaan sisäilmaongelmat ja sisäilmaoireilu. Tällä hetkellä iso asia on, että tuskin on mitään tilaa, josta voi sanoa, että siellä ei ole mitään, mikä ei ärsytä. Meille tulee joka päivä tuhansia oppilaita omista elinympäristöistään ja tuovat mukanaan omansa. Vaikka me tehtäisiin rakennukselle mitä, aina joku saa oireita.

Rehtori Jussi Halttunen ei halua kommentoida asiaa millään tavalla. JAMK on päättänyt, että asiasta antaa tarkempia lausuntoja vain asianajaja. Häntä Yle Keski-Suomi ei tavoittanut.

Käsittely käräjäoikeudessa alkamassa

Asiasta on valmisteluistunto Keski-Suomen käräjäoikeudessa tänään keskiviikkona.

Kuva: Yle / Isto Janhunen

Todistajiksi on kutsuttu useita JAMK:n opiskelijoita ja opettajia, jotka ovat kärsineet sisäilmaongelmien aiheuttamista oireista oppilaitoksessa.  Aikanaan oikeus ratkaisee, onko Lappalainen sairastunut ammattikorkeakoulussa opiskellessaan, ja onko koulutuksen järjestäjä vahingonkorvausvastuussa.

Edit klo 10:38: Lisätty kuva valmisteluistunnosta.