Kaupungin autolla lounaalle luvatta – työntekijät eivät tienneet uudesta ohjeistuksesta

Nokian kaupungin työntekijöitä epäillään työnantajan autojen luvattomasta käytöstä. Pääluottamusmiehen mukaan työntekijät eivät tienneet uusimmasta autojen yksityiskäyttöön liittyvästä linjauksesta. Huono tiedotus ja sisäinen tarkastus söivät työilmapiirin pitkäksi aikaa.

Kotimaa
Henkilöauton kuljettaja pitää kiinni vaihdekepistä.
Henrietta Hassinen / Yle

Varmasti osa pitää tätä pilkunhalkomisena ja toivoo, että asia olisi selvitetty jollain toisella tavalla kuin sisäisellä tarkastuksella.

Eero Väätäinen

Kaupungin autojen luvattoman yksityiskäytön taustalla näyttää olevan vaillinainen ohjeistus. Epäselvää on esimerkiksi ollut, mitä yksityiskäytöllä tarkoitetaan. Asia nousi esille Nokian kaupungin sisäisessä tarkastuksessa tänä syksynä.

Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen kertoo teknisen lautakunnan kieltäneet kaupungin autojen käytön yksityisajossa vuonna 2013.

– Ohjeistus kieltää yksiselitteisesti kaupungin autojen yksityiskäytön, mutta henkilökunta ei ole välttämättä ymmärtänyt, mitä yksityisajolla tarkoitetaan.

Yksityisajoksi lasketaan muun muassa työpäivän aikana kotiin tai muuhun vastaavaan paikkaan ajaminen lounas- tai kahvitauolla.

Nokian kaupungin JHL:n pääluottamusmiehen Paula Leinosen mukaan työntekijöillä ei ole ollut tietoa uusimmasta ohjeistuksesta.

– Jos ohjeistus ei ole mennyt työntekijöille tai edes lähiesimiehille, niiden ohjeiden mukaan ei voi myöskään toimia. Silloin mennään vanhojen käytäntöjen mukaan.

Kaupunginjohtaja Väätäinen myöntää, että ongelma johtuu pitkälti työnjohdosta.

– Yhdessä tapauksessa esimies oli esimerkiksi antanut työntekijälle luvan käyttää kaupungin autoa muuttoajossa. Sisäinen valvontamme on ollut puutteellista.

"On voinut jatkua pidempäänkin"

Sisäisessä tarkastuksessa kaupungin autojen käyttöä ja työntekijöiden työaikoja tarkasteltiin kahden viime vuoden ajalta. Tarkastuksessa ilmeni, että kaupungin autojen yksityiskäyttö on ollut yleistä ja että työajat ovat jääneet kuluvana vuotena vajaaksi arviolta kymmeniä tunteja liian pitkien lounas- ja kahvitaukojen takia.

– En olisi yllättynyt, jos vastaava ilmiö olisi jatkunut tätä pidempäänkin. Näin arvioi myös selvitystä tehnyt ulkopuolinen asiantuntija, toteaa Väätäinen.

Selvitykseen osallistuneista noin 90 henkilöstä joka neljäs on käyttänyt autoja omiin ajoihinsa. Väätäisen mukaan selvityksen piirissä olivat teknisen palvelukeskuksen kunnallistekniikan, tilapalveluiden ja varikon työntekijöitä. Sisäinen tarkastus aloitettiin, kun Väätäinen oli saanut vihjeitä sääntöjen rikkomisesta.

Paljon tehtävää työhyvinvoinnin eteen

Pääluottamusmies Paula Leinosen mukaan kaupungin työntekijöille on tiedotettu heikosti sisäisestä tarkastuksesta. Työntekijät ovat olleet epätietoisia siitä, ovatko he itse epäiltyjen joukossa.

Luottamusmies Paula Leinonen
Nokian kaupungin JHL:n pääluottamusmies Paula LeinonenRiikka Nurmi / Yle

– Paljon saadaan tehdä töitä, että työhyvinvointi saadaan kuntoon tämän jälkeen.

Väätäinen uskoo, että osa työntekijöistä on myös tyytyväisiä siihen, että selvityksen ja tarkennetun ohjeistuksen jälkeen kaikkia kohdellaan tasapuolisesti.

– Varmasti osa pitää tätä pilkunhalkomisena ja toivoo, että asia olisi selvitetty jollain toisella tavalla kuin sisäisellä tarkastuksella, toteaa Väätäinen.

Nokian kaupunki joutuu palauttamaan valtiolle arvonlisäverojen vähennyksiä kymmeniä tuhansia euroja. Väätäisen mukaan joitakin työntekijöitä saatetaan kuulla henkilökohtaisesti ohjeistusten rikkomisesta.