KHO: Sikalan lietelantasäiliöön voi rakentaa kelluvan katteen

Sikalan lietelantasäiliöt eivät tarvitse kiinteitä katteita hajuhaittojen poistamiseksi, linjaa Korkein hallinto-oikeus. Luumäkeläinen sikalanomistaja oli hakenut muutosta sikalalaajennuksen ympäristölupaan, joka edellytti kiinteitä katteita. KHO katsoi, että sikojen määrän kasvu ei lisää samassa suhteessa hajuhaittaa.

Kotimaa
Porsaita
YLE/Etelä-Karjala

Sikalan lietelantasäiliöt eivät tarvitse kiinteitä katteita hajuhaittojen poistamiseksi, linjaa Korkein hallinto-oikeus.

Luumäkeläinen sikalanomistaja on hakenut muutosta saamaansa ympäristölupaan, joka edellytti kiinteitä katteita lantasäiliöihin. Vaasan hallinto-oikeuskin katsoi, että kiinteät katteet tarvitaan.

Sikalanomistaja katsoi, että hajuhaitan poistamiseen kelluva kate on lähes yhtä tehokas kuin kiinteä kate. Toisaalta kiinteä kate tekisi lantasäiliöstä selvästi kalliimman. Kelluvakatteinen säiliö maksaisi noin 30 000 euroa ja kiinteäkatteinen noin 95 000 euroa, sikalanomistaja vertasi.

Korkeimman hallinto-oikeuden KHO:n mukaan näyttöä kiinteän katteen paremmuudesta on niin vähän, ettei sitä voida vaatia, vaan lietelantasäiliöihin voidaan rakentaa kelluvat katteet.

KHO: Haju ei lisäänny suhteessa sikojen määrään

Luumäkeläinen lihasikalan pitäjä haki aikanaan ympäristölupaa sikalan laajentamiseen. Tavoitteena oli kasvattaa lihasikojen määrä 3 000:sta 5 000:een.

Lietelantasäiliöihin vaadittiin ympäristöluvassa kiinteitä katteita muun muassa siksi, että lähistöllä on sekä vakituista että loma-asutusta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että laajennus ei lisää jo olemassa olevaa hajuhaittaa sikojen lukumäärän suhteessa.