Jyväskylän yliopisto etsii säästöä rakenteista: suurempia tiedekuntia ja laajempia oppiaineita

Jyväskylän yliopisto valmistautuu laihoihin vuosiin. Jo ensi vuonna hallituksen koulutussäästöt ovat viemässä yliopiston kassasta noin 6,8 miljoonaa euroa. Rehtori kantaa huolta etenkin tutkimuksesta.

Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopiston päärakennus on remontissa.
Yle / Matti Myller

Lähes seitsemän miljoonan euron leikkaus iskee Jyväskylän yliopistoon, mutta rehtori Matti Manninen uskoo, että säästöistä selvitään.

– Tavoitteena on ollut, ja nyt myös näyttää todennäköiseltä, ettei irtisanomisiin johtavia yt-neuvotteluja tarvita. Se on selvää, että henkilöstö tulee meilläkin vähenemään, mutta luonnollisen vaihtuman kautta, Manninen sanoo.

Henkilöstö tulee vähenemään, mutta luonnollisen vaihtuman kautta.

rehtori Matti Manninen

Jyväskylässä säästöt on tarkoitus kaivaa rakenteista. Rehtori puhuu painoalojen profiloinnin täsmentämisestä rakenteellisilla muutoksilla. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yliopistossa siirrytään suurempiin yksiköihin.

– Todennäköistä voisi olla, että yhteiskunnallinen tiedekunta jakautuu kahtia. Psykologian laitos siirtyisi osaksi kasvatustieteellistä tiedekuntaa, jolloin yksi kärkialoistamme eli oppimisen ja kasvatuksen ala vahvistuisi. Yhteiskunnallinen tutkimus taas vahvistaisi humanistista tiedekuntaa, Manninen selventää.

Tavoitteena laajat ja joustavat opinnot

Kylkiäisenä myös yliopistokoulutus muuttuisi. Jatkossa yliopistoon mielivillä olisi vähemmän hakukohteita, kun pieniä, toisiaan lähellä olevia oppiaineita sulautettaisiin yhteen.

– Keskittäminen on tarpeen, jotta vähemmillä resursseilla saadaan enemmän aikaan. Mutta se on tarpeen myös siksi, että työelämä ja yhteiskunta muuttuu jatkuvasti, mikä edellyttää koulutukselta joustavuutta, Matti Manninen toteaa.

Jyu rehtori Matti Manninen
Rehtori Matti Manninen uskoo, että irtisanomisilta vältytään.Anssi Nikkilä / Yle

Yliopistolla valmistellaan parhaillaan vuonna 2017 käyttöön otettavaa opetussuunnitelmaa. Ohjenuorana on, että kandivaiheessa opiskelijat saavat tietyt perustiedot ja osaamisen, jonka pohjalta heidät voidaan maisterivaiheessa täsmäkouluttaa tietylle alalle.

– Äärimmäisenä esimerkkinä maisterivaiheessa voisi suuntautua jopa semmoiselle alalle, jota ei ollut olemassa siinä vaiheessa, kun opiskelija aloitti yliopisto-opinnot, Manninen visioi.

Myös Jyväskylän yliopiston profiili ja painoalat (siirryt toiseen palveluun) on valittu niin, että ne mahdollistavat monenlaisen tutkimuksen.

– Painoalat määriteltiin viime vuoden lopulla, kun yliopiston strategia uudistettiin. Olemme hakeneet akatemialta profilointirahoitusta ja pärjäsimme ensimmäisessä vaiheessa hyvin eli ainakin kansainväliset asiantuntijat ovat sitä mieltä, että olemme osanneet profiloitua.

Matti Manninen uskoo, että rakenteellisilla muutoksilla pystytään pitämään huolta korkeatasoisesta koulutuksesta. Sen sijaan tutkimuksen tulevaisuudesta hän ei ole varma. Resurssit eivät tahdo riittää korkeatasoisen ja kilpailukykyisen huippututkimuksen turvaamiseen.

– Ja pitkällä tähtäimellä tutkimus vaikuttaa myös koulutukseen eli jos huippututkimusta ei kyetä ylläpitämään se rapauttaa myös koulutuksen, Manninen huomauttaa.