Oulun ratapiha asunnoiksi - iso arkkitehtuurikilpailu alkamassa

Oulun rautatieaseman tienoo on kokemassa muodonmuutoksen. Arkkitehtuurikilpailun avulla etsitään ideoita alueelle, jossa kerrosneliöistä on parin kauppakeskuksen verran.

Havainnekuva Kaupunki uusiksi -tv-sarjasta: eräs Oulun ratapihavisio syksyltä 2014 Kuva: Futudesign Oy (Auvo Lindroos, Aleksi Niemeläinen, Teemu Seppänen)

Oulun asemanseudun ratapiha otetaan hyötykäyttöön vuonna 2016 järjestettävän suuren arkkitehtuurikilpailun avulla.

Oulun kaupunki ja kahdeksan hehtaaria ratapihaa omistava valtio ovat päässeet neuvottelutulokseen alueen kaavoittamisesta jopa kymmenelle korkealle kerrostalolle sekä liike- ja toimistotiloille. Maat ovat VR:n, liikenneviraston ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa.

Oulun apulaiskaupunginjohtaja Matti Matinheikki kertoo, että suunnitelman laajuus on yhteensä 75 000 kerrosneliömetriä.

– Vertailun vuoksi voisi sanoa, että kerrosneliöitä on kahden Zeppelinin kokoisen kauppakeskuksen verran, joskaan kyseessä ei ole kauppakeskus.

Poliisiasema ja Matkahuolto suunnittelualueella

Suunnittelualue sijoittuu jo kaavoitetun Matkakeskuksen viereen, eteläisen ja pohjoisen alikulkusillan väliin, käsittäen myös poliisi- ja oikeustalon ja linja-autoaseman alueet.

Matinheikin mukaan tammikuussa alkavalla arkkitehtuurikilpailulla haetaan nimenomaan alueen kehittämisideoita. Asemakaavoitus alkaa erillisenä vaiheena myöhemmin.

– Tähän mennessä on puhuttu asumisesta, mahdollisesti hotellista ja liike- ja toimistotilasta. Mutta kun voittaja on valittu, niin vasta sen jälkeen käynnistyy varsinainen asemakaavahanke.

Wau-arkkitehtuuri sopisi hyvin Oululle

Kyseinen suunnittelualue on Oulun ydinkeskustaan saavuttaessa keskeinen. Aluetta visioitiin viimeksi syksyllä 2014, kun useita nuorten arkkitehtien ryhmiä luonnosteli alueen tulevaisuutta. Ryhmätyöskentelystä tehtiin myös tv-dokumentti.

Tuolloin suunnittelualueeseen lukeutui nyt kehitettävän asemanseudun lisäksi myös Etu-Lyötyn ja Nokelan ratapihat pienteollisuusalueineen. Yhteen laskettuna kyseisille alueille mahtuisi kokonaisuudessaan Oulun nykyinen keskusta. 

Matinheikin mukaan nuoret arkkitehdit antoivat lähtölaukauksen ratapihojen kehitystyölle. Heidän töissään näkyi myös rohkeaa, niin kutsuttua wau-arkkitehtuuria. Sitä kaivataan myös alkavaan arkkitehtuurikilpailuun.

– Varmaan myös wau-efektejä tulee, mutta niiden pitää olla maanomistajien kannalta realistisia. Pyrimme siihen, että arkkitehtuurikilpailun tulokset mahdollisuuksien mukaan realisoituisivat asemakaavassa, Matinheikki kommentoi.