Kokemäki säästämään: Risten koulu kiinni, leikkauksia ja irtisanomisia?

Kokemäen kaupunki pyrkii talouden tasapainotusohjelmalla saamaan tulot ja menot tasapainoon. Esityksessä on useita kohtia, jotka vaikuttavat kaupunkilaisten palveluihin.

Kokemäki
Kokemäki-kyltti
Yle

Kokemäen poliitikot saavat eteensä merkittäviä leikkauksia sisältävän säästäohjelman.

Talouden tasapainotusohjelma on laadittu, koska kaupungin taloustilanne on heikentynyt ja muuttunut alijäämäiseksi. Ongelmia aiheuttavat muun muassa verotulojen kasvun pienenminen, väestön ikääntyminen ja valtionosuuksien pieneneminen.

Keskiviikkona esitelty talouden tasapainotusohjelma tuo arvion mukaan noin 2,5 miljoonan euron säästöt vuoteen 2019 mennessä. Valtuuston on tarkoitus käsitellä ehdotusta joulukuussa.

Säästöt jakaantuvat kaupungin organisaation sisällä niin, että suurin säästövaatimus, 1,15 miljoonaa euroa, kohdistuu sivistysosastoon. Toiseksi suurin säästövaade on perusturvalla, 770 000 euroa.

Koulu kiinni, kylmää ruokaa

Merkittäviä uudistuksia esityksessä olisivat muun muassa Risten koulun sulkeminen vuonna 2018 tai jo vuonna 2017, jos oppilasmäärä laskee vuosina 2015–2016. Tämä toisi 286 000 euron säästöt.

Myös koulujen henkilökuntaa vähennetään eläköitymisillä ja tuntikehystä pienennetään. Tulkkilan ja Peipohjan päiväkotien toiminta yhdistetään.

Veronkorotus?

Perusturvan säästöjä kohdistetaan muun muassa vammaispalveluihin, joiden kriteerejä tiukennetaan, sekä terveydenhuoltoon ja kotihoitoon. Kotihoidossa muun muassa aiotaan siirtyä lämpimien aterioiden kuljettamisesta kylmiin aterioihin.

Tasapainotusohjelma vähentää suunnitelmien mukaan 44 henkilötyövuotta Kokemäen kaupungin palkkalistoilta vuoteen 2019 mennessä. Osa vähentämisistä tapahtunee irtisanomisilla. Lisäksi tuloveroja korotetan vuonna 2018 suunnitelmien mukaan 0,5 prosenttiyksikköä.