1. yle.fi
  2. Uutiset

Osa EU-maista veisi peitot vauvojen päältä – perusteena tukehtumisvaara

Osa suurista EU-maista ajaa standardia, jonka mukaan peitot aiheuttavat tukehtumisriskin alle 9 kuukauden ikäisille vauvoille. Nyt lausuntokierroksella on Suomea ja muita Pohjoismaita miellyttävä linjaus vapaaehtoisista varoitusmerkeistä. Huolena on, että se jää lopullisessa äänestyksessä isojen maiden jalkoihin.

terveys
Vauva pinnasängyssä.
Alex Hofford / EPA

Euroopan komissio päätti muutama vuosi sitten, että lasten nukkumaympäristön tuotteisiin tulee laatia turvallisuusvaatimukset. EU:n mandaatilla ollaan parhaillaan luomassa standardeja peitoille, unipusseille sekä pinnasänkyjen reunussuojuksille.

Suomessa työtä koordinoi Suomen Tekstiili ja Muoti -yhdistyksen yhteydessä toimiva standardisoimisyhdistys TEVASTA. Työhön ovat osallistuneet myös esimerkiksi Tullilaboratorio ja TUKES.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että EU-maiden on vaikea löytää yhteistä kantaa peittojen käyttämiseen alle 9 kuukauden ikäisillä vauvoilla. Suomi ja muut Pohjoismaat pitävät vapaaehtoista varoitusmerkintää mahdollisesta tukehtumisriskistä riittävänä.

– Keski-Euroopan suuret maat katsovat peiton aiheuttavan tukehtumisriskin alle 9 kuukauden ikäiselle vauvalle, ja sen perusteella peitot halutaan kieltää. Maat pitävät peittoja syynä kätkytkuolemiin, kertoo Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n edunvalvontapäällikkö Satu Nissi-Rantakömi.

Pohjoismaat voivat jäädä isompien jalkoihin

Alkuvuodesta toiselle lausuntokierrokselle tuleva ehdotus on Pohjoismaiden toiveiden mukainen – eli vapaaehtoinen turvallisuusmerkintä riittäisi. Sen ei kuitenkaan uskota menevän läpi painotetussa äänestyksessä.

– Pohjoismaiden äänimäärä on yhteensä pienempi kuin yksittäisen ison maan. Meidän on hyvin hankala kumota heidän näkemystään, Nissi-Rantakömi harmittelee.

Yleisesti tiedetään, että pehmeät vuodevaatteet ovat yksi lukuisista tunnetuista riskitekijöistä. Yleensä riskinä on pidetty kuitenkin liian pehmeää patjaa.

Turkka Kirjavainen, apulaisylilääkäri

Peittoa vaarallisena pitävien maiden mukaan unipussi on vauvalle turvallisempi vaihtoehto.

– Keski-Euroopan edustajat ajavat vahvasti peittokieltoa. Syynä tähän voi olla vahva unipussien valmistajien intressi. Tämä on merkki ylisääntelystä, jolle ei ole perustetta tai realistista tarvetta, sanoo Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

Tulisiko Suomeen sitten käytännössä vauvojen peittokielto, jos peitoissa on EU-standardin mukaan tukehtumisriski? Nissi-Rantakömin mukaan standardilla on suuri painoarvo.

– Laadittavista standardeista on tulossa niin sanottuja viitattuja standardeja, jotka tukevat tuoteturvallisuuslainsäädäntöä ja viranomaiset voivat tukeutua standardeihin arvioidessaan kyseisten tuotteiden turvallisuutta. Täten standardit tulevat olemaan käytännössä velvoittavia, hän toteaa.

"Kätkytkuoleman syytä vaikea osoittaa"

Edunvalvontapäällikkö Satu Nissi-Rantakömi kertoo, että Pohjoismaat ovat käyneet läpi maakohtaiset tilastot vauvoille nukuttaessa sattuneista onnettomuuksista eikä niistä ole löydetty todisteita, että peitot aiheuttaisivat tukehtumisvaaran.

– Komission selvityksen mukaan peitoissa on riskejä silloin, kun peitto on paksu ja lapsi nukutetaan vatsallaan. Tämä on vastoin Suomen suosituksia eikä tue väitettä peittojen vaarallisuudesta vaan liittyy tuotteen käyttötapaan, Nissi-Rantakömi sanoo.

Hyksin Lastenklinikan apulaisylilääkäri Turkka Kirjavainen sanoo, että tärkeintä on noudattaa annettuja suosituksia eli nukuttaa vauvaa selällään. Hänen mukaansa tämä on yleismaailmallinen suositus.

Peitoilla hänen mukaansa tuskin on suurta merkitystä kätkytkuolemiin eikä hän itse ole törmännyt sellaiseen tapaukseen.

– Kätkytkuolemissa on kuitenkin hankala osoittaa kuolinsyytä. Yleisesti tiedetään, että pehmeät vuodevaatteet ovat yksi lukuisista tunnetuista riskitekijöistä. Yleensä riskinä on pidetty kuitenkin liian pehmeää patjaa, sanoo muun muassa kätkykuolemia sekä lasten uni- ja hengitysasioita tutkinut Kirjavainen.

Juttua täsmennetty kello 16.50:

EU:n käsittelyssä ei suoranaisesti ole peittokielto, vaan EU:n mandaatilla ollaan parhaillaan luomassa standardeja peitoille, unipusseille sekä pinnasänkyjen reunussuojuksille. Keski-Euroopan suuret maat pitävät peittoa tukehtumisriskinä pienille vauvoille ja haluavat työtä Suomessa koordinoivan standardisoimisyhdistyksen TEVASTAN mukaan kieltää peitot.

_Lausuntokierrokselle tulevan ehdotuksen mukaan vapaaehtoinen turvallisuusmerkintä riittäisi. Jos EU-standardi määrittäisi peitot tukehtumisriskiksi, sillä nähdään olevan suuri painoarvo, sillä standardit ovat TEVASTAn mukaan käytännössä velvoittavia. _

Työ- ja elinkeinoministeriön edustaja toteaa, että kun EU antoi standardointijärjestöille asiasta mandaatin, lähtökohtana ei ollut kieltää peittoja vauvoilta. Tuotteiden suoranainen kieltäminen on standardoinnissa epätyypillistä. Nyt luotava standardi ei ole velvoittava, mutta se olisi myös ministeriön mukaan painoarvoltaan käytännössä merkittävä.

Lue seuraavaksi