Kemin keskusta ja tapahtumat saavat kiitosta – liikkeet ja palvelut moitteita

Kemin kaupungin keskustaa käsittelevässä kyselyssä ilmeni, että kemiläiset kokevat keskustan vahvuuksina etenkin laadukkaat tapahtumat ja viihtyisän sekä siistin ympäristön. Kiitoksen määrä yllätti jopa kyselyn tekijän.

Kemi
Kemin keskusta kevättalvella
Risto Koskinen / Yle

Kemiläiset arvostavat kaupungissaan keskustan ympäristöä ja viihtyvyyttä, sekä tapahtumatarjonnan runsautta. Tämä käy ilmi syyskuussa järjestetystä Koettu Kaupunkikeskusta -kyselystä.

– Yllätti kuinka hyvänä vastaajat pitivät lähtötilannetta. Vastausten mukaan Kemin keskustan ympäristö on erittäin hyvä ja tapahtumia on paljon ja ne ovat hyviä. Vahvuuksia tulisikin vain vahvistaa entisestään, sanoo kyselyn suunnittelija ja toteuttaja Mikko Virkamäki.

Kyselyssä selvitettiin kaupunkilaisten mielipiteitä Kemin keskustan palvelutarjonnasta, tapahtumista, saavutettavuudesta, turvallisuudesta ja ympäristöstä. Vastaavanlainen kysely on tehty aiemmin 20 eri paikkakunnalla. Kemissä tehtiin jopa Suomen ennätys vastaamisaktiivisuudessa, kun vastausprosentti oli 54,4.

Palveluihin kannattaisi satsata

Virkamäen mukaan keskustan heikkoutena koetaan muun muassa liikkeiden palvelut.

Kemin keskustan kysely
Kyselyn suunnittelija ja toteuttaja Mikko Virkamäki esitteli tuloksia medialle keskiviikkona.Risto Koskinen / Yle

– Selvästi suurinpana ongelmana koetaan, että kivijalkamyymälät, yksityiset palvelut ja kaupat kehittyvät huonosti ja vähän kituvat.

Palveluitten kehittämiseen tulisikin Virkamäen mielestä panostaa enemmän. Myös paikallisten asukkaiden ja yrittäjien tulisi käyttää entistä enemmän paikallisia palveluja.

Pienin mutta varmoin askelin

Kemin kaupungin elinkeinopäällikkö Riitta Ahtiaisen mukaan keskustan jatkokehittämiselle saatiin nyt tärkeää tietoa ja eteenpäin mennään joka vuosi.

– Kunnan taloustilanteen huomioiden kehittämisessä edetään pienin askelin, mutta joka vuosi tehdään jotain. Ja valitaan niitä kehittämiskohteita joita tämä kysely toi esille, sanoo Ahtiainen.

Kyselyn tuloksia pohdittiin jo keskiviikkoiltana Kemin Digipoliksessa järjestetyssä ideointi- ja keskustelutilaisuudessa.