Supon Pelttari: Noudatamme kansainvälisen tiedustelun pelisääntöjä

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari vastasi A-studiossa Supon saamaan kritiikkiin haluttomuudesta jakaa tiedustelutietoa tarpeeksi muille Suomen viranomaisille.

Kotimaa
Antti Pelttari.
Yle

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari vastasi keskiviikon A-studiossa entisen poliisiylijohtajan Mikko Paateron kritiikkiin siitä, että Supo ei tee tarpeeksi yhteistyötä muiden Suomen viranomaisten kanssa.

Pelttari kertoo, että Supon on toimittava kansainvälisten tiedustelun pelisääntöjen mukaan. Nämä pelisäännöt ovat erilaisia kuin poliisitoiminnassa.

– Me saamme kansainvälistä tiedustelutietoa, jota emme voi jakaa eteenpäin ilman lupaa taholta, joka on tiedon meille luovuttanut. Näitä pelisääntöjä meidän on noudatettava, jotta jatkossakin saamme tietoja, painottaa Pelttari.

Myös tietosuojakysymykset rajoittavat

Tietojen eteenpäin jakaminen ei ole aina mahdollista myöskään tietosuojakysymysten takia.

– Emme voi luovuttaa massaluovutuksena paikallispoliisille tietoja. Meidän täytyy harkita jokainen tapaus erikseen. Olemme keskustelleet muun muassa tietosuojavaltuutetun kanssa pelisäännöistä millaisilla ehdoilla tietoja voi jakaa paikallispoliisille.

Pelttari tyrmää epäilyn siitä, että haluttomuus jakaa tietoa johtuisi epäluottamuksesta poliisiin. Suomen eri viranomaisten yhteistyötä on parannettu jo nyt siitä, mitä se ennen on ollut. Pelttarin mukaan tiedustelutietoa luovutetaan esimerkiksi poliisien työturvallisuuden takaamiseksi.

– Me luotamme poliisiin. Ja väitän, että yhteistyö on tänä päivänä hyvällä tasolla, sanoo Pelttari.

Toimintaympäristö on muuttunut

Yhteistyön kehittämiseen Supokin pyrkii, koska toimintaympäristö on muuttunut. Viranomaisten välisen yhteistyön kehittäminen on noussut tärkeäksi varsinkin Syyrian vierastaistelijailmiön synnyn jälkeen.

Pelttari kertoo, että yhtä lailla myös paikallispoliisin suunnasta tuleva tieto on Supolle tärkeää.

– Yhteistyön parantamisen tahto on kaikilla osapuolilla, toteaa Pelttari.

Asiantuntijat ovat kritisoineet Supon ja muiden viranomaisten välisen yhteistyön sujumista. Entisen poliisiylijohtajan Mikko Paateron mukaan Suomen kokoisessa maassa tiedustelutiedon tulee liikkua nykyistä paremmin Supon, KRP:n ja paikallispoliisin välillä. Saman näkemyksen on esittänyt myös Helsingin yliopiston terrorismitutkija Leena Malkki.