Inarijärven siika ei kasva – pitäisi kalastaa enemmän

Inarijärven siika on kärsinyt vuosien ajan ylitiheästä kannasta. Siika ei kasva kunnolla, kun ravintoa ei riitä kaikille. Tutkija kehottaa kalastamaan siikaa enemmän Inarijärvestä.

Kotimaa
Inarijärven pohjasiika
Inarijärven pohjasiika.Ari Savikko / RKTL

Inarijärven siikaa on ollut jo vuosia niin paljon, että sille ei ole riittänyt riittävästi ravintoa. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Teuvo Niva sanoo, että kalan paino on liian alhainen sekä sen ikään että pituuteen verrattuna.

Tilanne on pysynyt huonona viimeiset 5-6 vuotta, vaikka välillä tilanne on näyttänyt alkavan parantua ainakin nuorten siikojen osalta.

Siian istutusmäärät ovat pudonneet 2000-luvun alun 500 000 – 800 000 poikasesta viime vuoden noin 150 000 istukkaaseen, mikä vähentää kilpailua ravinnosta, mutta Inarin siika ei ole silti vielä alkanut kasvaa normaaliin tahtiin.

Nivan mukaan Inarijärven siikaa pitäisi nyt vain kalastaa entistä enemmän, jotta kanta tervehtyisi.

Istutuksilla historiallinen syy

Siianistutusten syy on järven säännöstelyhaittojen korvaaminen. Venäjä ja Norja säännöstelevät Inarijärveä Jäämereen laskevan Paatsjoen vesivoimaloilla.

Säännöstely heikensi 1950- ja 1960-luvulla pohjasiian, järvitaimenen ja raudun (nieriän) lisääntymisolosuhteita, ja kalakannat romahtivat.

Alun perin siian velvoiteistutusten määrä oli 1,1 miljoonaa kesänvanhaa Ivalojoen pohjasiianpoikasta vuodessa.