Turvapaikanhakijat työllistävät pian oikeusapua

Oikeusaputoimistoihin ympäri maata tarvitaan lisää työntekijöitä turvapaikanhakijoiden suuren määrän takia.

Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Oikeusaputoimistoissa varaudutaan turvapaikanhakijoiden avunpyyntöihin.

Hallitussihteeri Päivi Tiainen-Hyrkäs oikeusministeriön oikeusapu- ja ulosottoyksiköstä kertoo, että lisähenkilöstöä on tulossa oikeusaputoimistoihin ympäri maan.

– Laskelmia lisäresurssien tarpeesta tehdään koko ajan, Tiainen-Hyrkäs sanoo.

Oikeusministeriö on käynyt oikeusapupiirien kanssa neuvottelut määrärahoista ja henkilöstöresursseista. Piirit neuvottelevat edelleen yksittäisten toimistojen kanssa lisäväen palkkaamisesta.

Tiainen-Hyrkäs oikeusministeriöstä kertoo, että turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa laajasti, ja lisää väkeä täytyy rekrytoida myös esimerkiksi hallintotuomioistuimiin. Ne käsittelevät muun muassa kielteisistä turvapaikkapäätöksistä tehtävät valitukset.

Turvapaikanhakijoiden avunpyyntöjä voi ennakoida

Esimerkiksi Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto on saanut luvan lisähenkilöstön palkkaukseen turvapaikanhakijoiden takia.

Turvapaikanhakijat eivät näy oikeusaputoimistossa vielä, mutta heidän tuloonsa asiakkaisiksi varaudutaan.

Liisa Törnwall

– Turvapaikanhakijat eivät näy oikeusaputoimistossa vielä, mutta heidän tuloonsa asiakkaisiksi varaudutaan, sanoo Päijät-Hämeen oikeusaputoimen johtaja, johtava julkinen oikeusavustaja Liisa Törnwall.

Päijät-Hämeen oikeusaputoimistoon voidaan pestata lisää kaksi henkilöä, yksi julkinen oikeusavustaja ja yksi oikeusapusihteeri. Työnsä lisähenkilöstö aloittaa ensi vuoden alussa.

Tällä hetkellä toimistossa työskentelee yhteensä tusinan verran julkisia oikeusavustajia ja oikeusapusihteereitä.