1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Tietosuojavaltuutettu: Työntekijän paikantamisesta sovittava yt-menettelyssä

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio sanoo, että jos työnantaja haluaa seurata työntekijöitä esimerkiksi kameroiden tai gps-pohjaisten seurantalaitteiden avulla, pelisäännöistä on neuvoteltava henkilöstön kanssa.

Kuva: Markus Sommers / Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio muistuttaa, että työntekijöiden valvonnasta digitaalisten seurantalaitteiden avulla on sovittava yt-menettelyssä.

Yhteistoimintamenettelyvelvollisuus koskee sekä työntekijöihin kohdistuvaa kamera- ja kulunvalvontaa että muita teknisiä menetelmiä kuten gps-pohjaisten ajoseurantalaitteiden käyttöä.

– Kun siinä on teknisestä valvonnasta kyse, niin kaikki tekninen valvonta kuuluu yhteistoimintamenettelyn piiriin ja näistä pitäisi etukäteen käydä pelisääntökeskustelu, että työntekijät erityisesti tietäisivät miten heitä valvotaan, miksi ja millä tavalla valvonta tapahtuu ja mikä on heidän asemansa valvonnan kohteena. Eli kuuluuko heille esimerkiksi tarkastusoikeus yhtä lailla kuin työnantajalle, Aarnio sanoo.

Työnantaja on velvollinen käymään läpi paikantamiseen ja tekniseen valvontaan liittyvät käytännöt työpaikan yhteistoimintamenettelyssä ja laatimaan asiasta kirjalliset säännöt ennen valvonnan ottamista käyttöön.

Kaikki tekninen valvonta kuuluu yhteistoimintamenettelyn piriin ja näistä pitäisi etukäteen käydä pelisääntökeskustelu

Reijo Aarnio

Velvoite perustuu työelämän tietosuojalakiin, joka on osa työoikeudellista sääntelyä. Lainsäädännön tarkoitus on parantaa työelämän laatua ja edesauttaa työntekijän jaksamista ja hyvinvointia työpaikoilla.

– Sitä kautta nämä pelisäännöt pitää sopia paikallisesti. Nämä eivät ole työehtosopimusasioita, mutta ne ovat yt-asioita ja työelämän tietosuojalaista on suora linkki yhteistoimintamenettelyyn, Aarnio toteaa.

Työajan seurantaa gps-laitteella?

Aarnion mukaan esimerkiksi ajoneuvojen paikannusjärjestelmää voidaan käyttää myös työajan seurantaan, jos se on ennalta sovittu ja asiallisesti perusteltua, eikä käytettävissä ole vähemmän yksityisyyden suojaan puuttuvia keinoja.

Tietyissä tilanteissa työajan seurantaa voidaan tehdä myös teknisin järjestelmin

Reijo Aarnio

– Tietyissä tilanteissa se on sallittua, mutta on pidettävä mielessä, että työnjohto on pikkaisen eri asia kuin työajanseuranta.

– Meillä on sen tapaisia sääntöjä, että saako työntekijä poistua esimerkiksi ruokatunnilla työpaikalta ja mihin tekninen valvonta työajan jälkeen ulottuu, jos henkilöllä on esimerkiksi työnantajan ajoneuvo käytössään. Ne tilanteet eivät ole yksi yhteen, mutta tietyissä tilanteissa työajan seurantaa voidaan tehdä myös teknisin järjestelmin, Aarnio jatkaa.

Seurantalaitteet puhuttavat Pirkanmaalla

Pirkanmaalla Ylöjärvellä sähköisiä ajoseurantalaitteita on jo ryhdytty asentamaan kaikkiin kaupungin teknisen osaston ajoneuvoihin. Seurantalaitteiden asentaminen on herättänyt kaupungin työntekijöissä runsaasti kysymyksiä.

Naapurikunnassa Nokialla selvitettiin syksyllä muun muassa sähköisten ajoseurantalaitteiden avulla kaupungin autoilla tehtyjä omia ajoja, ja liian pitkiin taukoihin liittyviä käytäntöjä.