Kanta-Hämeen kansanedustajilta tyrmäys hallintarekisterille: lisäisi talousrikollisuutta ja verovälttelyä

Talousrikollisuus kasvaa, veroja pimitetään ja demokratia kärsii, kun omistukset piilotetaan. Kantahämäläiset kansanedustajat antavat selvän tyrmäyksen hallituksen suunnitelmille tuoda hallintarekisteri arvopaperikeskusasetukseen. Merkittävää on, että myös hallituspuolueiden kansanedustajat suhtautuvat hallintarekisteriin vähintäänkin epäilevästi.

politiikka
kansanedustajat heinonen, pekonen ja räsänen yle hämeen studiossa
Eveliina Niskanen / Yle

Hallintarekisterin avulla ihmiset voisivat ostaa ja omistaa arvopapereita rekisterin kautta. Tällöin myös tieto yhtiöiden omistuksista olisi vaikeampi selvittää.

Tällä hetkellä osakeyhtiön omistajaluettelossa jokainen omistaja on omalla nimellään. Hallintarekisterijärjestelmässä omistajaluettelossa olisi hallintarekisterin, siis esimerkiksi jonkin pankin nimi.

Hallintarekisteriä vastustavat katsovat, että mahdollisuus omistuksen salaukseen helpottaisi veronkiertoa. Jos mukana olisi vielä joku ulkomainen omaisuudenhoitaja, olisi varsinaisen omistajan nimi niin hankalan mutkan takana, että sitä ei saisi tietoon edes viranomainen.

Sirkka-Liisa Anttila
Sirkka-Liisa Anttila vetosi hallitukseen toivoen hallituksen vetävän esityksensä hallintarekisteristä pois.Nina Keski-Korpela / Yle

Rekisteriä ajavat puolestaan väittävät, että hallintarekisteri lisää kilpailua. Siitä hyötyisivät erityisesti pörssiyritykset, sijoittajat ja pankit. Samalla suomalaiset sijoittajat ja yritykset olisivat tasa-arvoisia muiden EU-maiden sijoittajien ja yritysten kanssa. EU-maissa hallintarekisteri on yleisesti käytössä.

Kanta-Hämeessä epäillään

Yle Häme kysyi Kanta-Hämeen kansanedustajien mielipidettä hallintarekisteristä. Kysymyksiin vastasi neljä kuudesta Kanta-Hämeen kansanedustajasta. Lisäksi kysely lähti liikkeelle keskustan forssalaisen kansanedustajan Sirkka-Liisa Anttilan aloitteesta, jossa hän vetosi hallitukseen, että se luopuisi hallintarekisteriuudistuksesta.

Kaikki kyselyyn vastanneet hämäläiskansanedustajat olivat samaa mieltä Sirkka-Liisa Anttilan kanssa.

Selvin vastaus tuli vasemmalta. Sekä vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen että sosiaalidemokraattien Tarja Filatov olivat selkeästi hallintarekisteriä vastaan.

Aino-Kaisa Pekonen arvioi tylysti, että hallintorekisteri vähentäisi verotuottoja, lisäisi talousrikollisuutta, mahdollistaisi suuremman poliittisen korruption ja rapauttaisi veronmaksumoraalia.

Tarja Filatov
Tarja Filatov uskoo verovälttelyn lisääntyvän hallintarekisterin myötä.Nina Keski-Korpela / Yle

Tarja Filatov oli samaa mieltä hieman hillitymmin sanamuodoin. Hänen mukaansa hallintarekisteri helpottaisi omaisuuden piilottelua ja sitä kautta verovälttelyä.

Myös kristilllisdemokraattien Päivi Räsänen vastasi selkeästi ei, mutta kertoi vastauksessaan myös, että asiaa tulisi valmistella huolella, joten tulevaisuudessa sitä voitaisiin harkita.

Räsänen nosti esille etenkin viranomaisten tiedonsaannin. Se tulisi varmistaa, jotta viranomaiset saisivat tietoa pörssiyhtiöiden omistuksista. Harmaan talouden lisääntyminen hallintarekisterin myötä arveluttaa Päivi Räsästä.

Hallituspuolueiden edustajatkin vastaan

Yllättävintä on, että myös hallituspuolueiden kantahämäläiset kansanedustajat ovat hallintarekisteriä vastaan. Keskustalainen Sirkka-Liisa Anttila tuli ulos oman kannanottonsa kanssa. Anttila nostaa kannanotossaan esille laillisuusvalvojien ja valtiovarainministeriön vero-osaston kriittiset arviot rekisteristä.

Kokoomuksen Timo Heinonen puolestaan vastustaa hallintarekisteriä ja haluaa aikalisän asiassa. Heinonen tosin arvioi, että kokonaan hallintarekisteriä ei tarvitse haudata, mutta sitä pitää selvittää edelleen. Heinonen pitää avoimuutta tärkeänä ja hän korostaa toimia veropohjan tiivistämiseksi sekä rahanpesun kitkemiseksi.

Heinosen kannanotto hallintarekisteriä vastaan on rohkeaa, onhan järjestelmää ajamassa etunenässä oman puolueen puheenjohtaja Alexander Stubb. Toisen kokoomusedustajan, ministeri Sanni Grahn-Laasosen vastausta Yle Häme ei saanut.

Kanta-Hämeen kansanedustajien Yle Hämeelle annettu äänestystulos hallintarekisteristä on siis selvä: JAA 0 ääntä, EI 5 ääntä, POISSA 1.

Hallitus päättää tiistaina, otetaanko arvopaperikeskusasetuksesta siinä vielä oleva määräys hallintarekisteristä pois vai ei.