Maakunnan tulevat kauppapaikat nuijittiin kaavaan – tilaa uusille kaupoille monen ostoskeskuksen verran

Pohjois-Pohjanmaan keskustaajamat saivat runsaasti mahdollisuuksia uusille kaupan suuryksiköille, kun ympäristöministeriö hyväksyi maakuntakaavan ensimmäisen vaiheen. Seuraavissa vaiheissa päätetään muun muassa jätehuollon ja ampumaratojen suuntaviivat.

maankäytön suunnittelu
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava
Yle

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan ykkösvaihe on lopullisesti vahvistettu ympäristöministeriössä kahden vuoden harkinta-ajan jälkeen. Kaava ohjaa tarkempaa paikkakuntakohtaista kaavoitusta.

Nyt vahvistetussa vaihekaavassa maakunnan keskustaajamat ovat saaneet runsaasti mahdollisuuksia laittaa jalalle kaupan suuryksiköitä. Kaava käsittää 22 keskustatoimintojen aluetta, joille voi sijoittaa seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Esimerkiksi Kalajoen keskusta on saanut 40 000 kerrosneliömetriä.

Kempele, Haukipudas, Kiiminki ja Oulunsalo ovat kukin saaneet 30 000 kerrosneliömetriä. Suuruusluokasta kertonee vertailu nykyiseen Ideaparkkiin, joka nousi vuosi sitten Oulun Ritaharjuun 24 000 kerrosneliömetrin laajuisena.

Liikenneväylien painopisteenä maakuntakaavassa on välityskyvyn parantaminen Nelostiellä ja pääradalla, lisäksi merkittävästi parannettaviksi väyliksi on osoitettu valtatiet 8, 20 ja 22. Kaava koskee myös esimerkiksi tuulivoimaa ja turvetuotantoa.

Jatkossa vaihekaavoista päättää maakuntavaltuusto

Vuodenvaihteessa voimaan tulevan lainmuutoksen jälkeen maakuntakaavojen seuraavien vaiheiden vahvistaminen ei enää kuulu ympäristöministeriölle.

– Maakuntavaltuuston hyväksymien vaihemaakuntakaavojen valitusmahdollisuus ohjataan jatkossa hallinto-oikeusasteille, kertoo Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Jussi Rämet.

Seuraavaksi päätetään jätehuollon ja ampumaratojen sijainnista

Toisen vaihemaakuntakaavan teemoihin kuuluvat jätehuollon ja ampumaratojen lisäksi esimerkiksi matkailu ja virkistys sekä rakennettu kulttuuriympäristö. Vaihekaava saataneen luonnosvaihetta koskevien lausuntojen käsittelyn jälkeen nähtäville alkukesästä 2016 ja maakuntavaltuustoon syksymmällä.

Kolmas vaihemaakuntakaava määrää esimerkiksi kaivostoiminnan sijoittumisesta ja pohjavesien käytöstä. Vaihekaavan valmistelu alkaa vuodenvaihteen jälkeen ja luonnos saataneen nähtäville loppuvuodesta 2016.