Koulut luopuvat rakennuksistaan – "Osa opetuksesta tapahtuu työpaikoilla"

Ammatilliset oppilaitokset ovat luopumassa vanhoista rakennuksistaan, koska uudenlaisessa opetuksessa tiloja ei tarvita yhtä paljon kuin ennen. Opiskelijat ovat entistä enemmän oppimassa oikeilla työpaikoilla.

ilmiöt
Myyjä täyttää kaupan makeishyllyä
Noora Kettunen / Yle

Kainuun ammattiopiston rakennus Opintiellä on pian maan tasalla. Vanha rakennus on purettu syksyn aikana, koska tilaa ei tarvita enää yhtä paljon kuin aikaisemmin, kertoo ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen.

– Opiskelijamäärämme ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan, mutta työssä oppimista on aikaisempaa enemmän ja lähiopetusta jonkin verran vähemmän, mikä vaikuttaa tilatarpeeseemme. Rakennus oli myös siinä kunnossa, että siellä alkoi olla jo muutakin probleemaa. Se on rakennettu 1960-luvun puolivälissä, joten ikääkin sillä oli jo aika paljon.

Sivosen mukaan tarkoituksena on, että ammattiopisto käyttää jäljelle jääviä neliöitä aikaisempaa tehokkaammin. Oppilaitosmaailmassa tämä on haasteellista, koska rakennukset eivät ole käytössä esimerkiksi viikonloppuisin tai lomien aikana. Opetuksen järjestämiseen sillä ei sinällään ole vaikutusta, Sivonen sanoo.

– Opetusta järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti. Työssä oppiminen on keskeinen asia eli opiskelijat ovat entistä enemmän oikeissa työpaikoissa. Oppilaitosympäristössä harjoitellaan perustaitoja, mitkä pitää osata ennen kuin pääsee työssä oppimispaikoille, mutta osa opetuksesta tapahtuu työpaikoilla.

Opetusta voidaan siirtää osin myös verkkopohjaisiksi, mutta vielä sillä ei ole Sivosen mukaan vaikutusta tilojen tarpeeseen. Kyse on etupäässä materiaalista, joka tukee ohjattua opetusta oppilaitosympäristössä tai työssä oppimispaikoissa.

– Ainakaan ammatillisella puolella ei ole vielä kovinkaan paljon tehty sitä, että opiskelija opiskelee jostain verkkomateriaalista tai muusta ihan itsenäisesti, mutta verkko-opiskelu on vääjäämätöntä tulevaisuutta.

Rahaa käytetään mieluummin opetukseen kuin seiniin

Sivosen mukaan ammatillisen koulutukset rahoitusleikkaukset ovat olleet tähän saakka erittäin rajuja ja ovat sitä vielä jatkossakin.

Esimerkiksi Kainuun ammattiopistossa käytiin viime vuonna yhteistoimintaneuvottelut, jossa kokonaissäästöistä noin kolmannes pyrittiin saavuttamaan kiinteistökustannuksia pienentämällä. Samalla säästöpaine itse opetuksesta lievenee.

– Tämä on setaka-ajatus. Kiinteistökulujen suhteellinen osuus kokonaisopetuskustannuksista ei varmasti muutu kovinkaan radikaalisti, koska kokonaisbudjetti pienenee koko ajan, mutta mitä vähemmän käytämme euroja seiniin, sitä enemmän voimme käyttää niitä opetuksen tukemiseen.

Ammatillisella puolella ei ole vielä kovinkaan paljon tehty sitä, että opiskelija opiskelee jostain verkkomateriaalista tai muusta ihan itsenäisesti, mutta se on vääjäämätöntä tulevaisuutta.

Raimo Sivonen

Sivosen myös muut ammattiopistot ovat samassa veneessä. Tiloja ei välttämättä pureta, mutta niistä luovutaan. Esimerkiksi Savon koulutuskuntayhtymä päätti viime vuonna, että tiloja vähennetään 50 prosenttia sen hetkisestä, Sivonen kertoo.

– Meillä vähentämistavoite ei ole läheskään niin raju ainakaan tällä hetkellä. Meillä kiinteistökustannukset olivat noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa ja tavoitteeksi on asetettu, että ne olisivat noin 3 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Samaan aikaan, kun Kajaanin Opintieltä puretaan vanha ja huonokuntoinen rakennus, ammattiopisto myös investoi uuteen kiinteistöön. Seppälän alueelle Kajaaniin on valmistumassa uusi logistiikkakeskus.

– Vaikka menemme uusiin tiloihin, niin sen kustannusvaikutus on plusmiinusnolla, koska olimme Komilassa vuokratiloissa ja vuokrakustannukset olivat merkittävät. Lähitulevaisuudessa meillä pitäisi alkaa myös kone- ja metallialan tilojen peruskorjaus Opintien tontilla. Kun tilat ovat valmiit, niin luovumme nykyisestä kone- ja metallialan rakennuksesta.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus