Yli puolet Kaakkois-Suomen kansanedustajista antaisi lähtöpassit vakavan rikoksen tehneelle turvapaikanhakijalle

Kymmenen Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajaa kannattaa kielteisen turvapaikkapäätöksen antamista henkilöille, jotka ovat syyllistyneet vakavaan rikokseen.

Kotimaa
Vastaanottokeskus
Suonsaaren entinen vanhainkoti toimii vastaanottokeskuksena kesäkuun loppuun saakka.Pekka Havukainen/Yle

Suurin osa Kaakkois-Suomen kansanedustajista kannattaa merkittäviä tiukennuksia rikokseen sortuneiden turvapaikanhakijoiden kohteluun. Yle kysyi sähköpostikyselyllä kansanedustajien kantaa siihen, pitäisikö rikokseen syyllistyneen turvapaikanhakijan saada automaattisesti kielteinen turvapaikkapäätös.

Tiukimmin asiaan suhtautuvat perussuomalaisten Juho Eerola ja Jani Mäkelä, SDP:n Satu Taavitsainen ja Suna Kymäläinen sekä kokoomuksen Jukka Kopra. He eivät myöntäisi turvapaikkaa, mikäli hakija on sortunut mihin tahansa rikokseen.

– Tämä saisi puolestani koskettaa kaikkia rikoksia, mukaan lukien väärien tietojen antamisen viranomaisille, linjaa perussuomalaisten Juho Eerola kyselyssä.

– Karkotus on pantana toimeen myös mahdollisesta valituksesta huolimatta ja tämä koskisi kaikkia rikoksia, kokoomuksen Jukka Kopra puolestaan vastaa.

– Tämä koskisi erityisesti väkivalta ja raiskaustuomioita, kertoo SDP:n Suna Kymäläinen vastauksessaan.

Vakavista rikoksista kielteinen päätös

Kansanedustajista keskustan Markku Pakkanen, Jari Leppä ja Ari Torniainen, kokoomuksen Antti Häkkänen sekä perussuomalaisten Kaj Turunen kannattavat kielteistä turvapaikkapäätöstä, jos rikos on vakava.

– Rikoksen käsittely tulee tehdä pikakäsittelyllä ja vakavien rikosten tekeminen tulee johtaa maasta poistamiseen. Erityisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa henkilö tulee poistaa maasta pikaisesti, kirjoittaa kokoomuksen Antti Häkkänen.

– Esimerkiksi viime aikoina esille tulleiden raiskausrikosten tuomion seurauksena pitäisi olla kielteinen turvapaikkapäätös, mutta se ei käytännössä ole automaattisesti mahdollista, vastaa keskustan Ari Torniainen.

Kaikki kyselyyn vastanneet edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että rikokseen sortuneiden turvapaikanhakijoiden kohdalla sekä rikos että turvapaikkahakemus pitäisi käsitellä nopeutetulla aikataululla.

SDP:n Anneli Kiljunen ja Sirpa Paatero sekä keskustan Hanna Kosonen eivät vastauksissaan ottaneet kantaa siihen, pitäisikö rikokseen syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden kohtelua tiukentaa.

Lait ja kansainväliset sopimukset suojaavat rikoksen tehnyttä turvapaikanhakijaa

Kaakkoissuomalaisten kansanedustajien vaatimat tiukennukset edellyttävät lainsäädännön muutosta. Turvapaikkapäätöksiä ohjaavat tällä hetkellä Suomen oma lainsäädäntö sekä kansainväliset sopimukset. Nykyisellään ne linjaavat niin, että jos turvapaikanhakijalla on perusteet turvapaikkaan, sitä ei voida jättää myöntämättä Suomessa tehdyn törkeänkään rikoksen takia.

Maahanmuuttovirastosta kerrotaan, että Suomen ulkomaalaislaissa olevat edellytykset turvapaikansaamiselle ovat samat kuin Geneven pakolaissopimuksessa, johon Suomi on sitoutunut.

Euroopan ihmisoikeussopimus puolestaan sanoo, että rikokseenkaan syyllistynyttä ei voida poistaa, mikäli hän joutuu palauttamisen seurauksena kotimaassaan kuolemantuomion, kidutuksen tai vainon tai muun epäinhimillisen tai ihmisarvoa loukkaavan kohtelun uhriksi.

Ylen kyselyyn vastasi 13 kansanedustajaa Kaakkois-Suomen vaalipiirin 17 edustajasta. Kyselyyn eivät vastanneet vihreiden Heli Järvinen, keskustan Kimmo Tiilikainen, kokoomuksen Lenita Toivakka sekä perussuomalaisten Jari Lindström.