Työterveyshuolto paikkaa usein perusterveydenhuollon aukkoja

Työterveyshuolto joutuu tekemään paljon perusterveydenhuollon tehtäviä. Sen ominta työsarkaa on kuitenkin työkykyhaittojen tunteminen.

Kotimaa
Sairaanhoitaja mittaa asiakkaan verenpainetta.
Yle

Työhyvinvointimme on paremmalla tolalla kuin uutisista voisi päätellä, uskoo Työterveyslaitoksen osaamiskeskuksen johtaja Jorma Mäkitalo. Monet yritykset satsaavat nykyään työhyvinvointiin.

– Irrallisten hankkeiden ja kaiken maailman kotkotusten perässä juokseminen on vähentynyt.

Työergonomia on monilla aloilla tärkeää, mutta työterveyden painopiste on kääntynyt muualle.

– Henkisen kuormituksen, työn ja vapaa-ajan sekoittumisen, työmäärien ja jatkuvien muutosten aiheuttama vyyhti. Tämä se ihmisiä painaa, tietää Mäkitalo.

Kaiken maailman kotkotusten perässä juokseminen on vähentynyt.

Jorma Mäkitalo

Työt kulkevat monella mukana puhelimessa. Joskus luurin voisi sulkeakin. Ihan yleishyvää ohjetta ei työterveyshuollon erikoislääkärikään osaa sanoa.

– Se yksi hyvä ei ole enää hyvä kaikille. Tarvitaan personointia, yksilöllisiä ratkaisuja erilaisille ihmisille.

Mikä on työterveyshuollon tehtävä?

Työterveyshuolto on oma lääketieteen erikoisalansa. Sen perimmäinen tehtävä on vuosien saatossa hämärtynyt.

– Sen alkuperäinen tarkoitus ei ole ollut työssäkäyvien terveyskeskus.

Työterveyshuollon erikoistehtävä on muun muassa työkykyhaittojen tunteminen. Työpaikalla tulisi tehdä ratkaisuja, jotka edesauttavat työntekoa vaikka osatyökykyisenä.

– Tämä on työterveyshuollon ominta työsarkaa. Muu perusterveydenhuolto toimii paikoitellen huonosti. Kolmasosissa kunnista kiireetöntä lääkärin aikaa joutuu odottamaan jopa yli neljä viikkoa, huolestuu Mäkitalo.

Suurin osa työnantajista on tehnyt työterveyshuollon yhteydessä vapaa-ehtoisen sairaanhoidon sopimuksen.

– Tällöin unohtuu työterveyshuollon varsinainen perustehtävä.