Vuosi koko maata järkyttäneistä perhesurmista – onko mikään muuttunut parempaan?

Vuosi sitten Pohjois-Savossa tapahtui lyhyessä ajassa kaksi traagista perhesurmaa. Sen jälkeen on tehty monta pientä asiaa, jotta lapsiperheet saisivat tukea. Lastensuojelun työntekijät Kuopiossa tuntevat kuitenkin edelleen olevansa kohtuuttoman työtaakan alla.

Kotimaa
Tienpinta oli sula.
Toni Pitkänen / Yle

Vuosi sitten Kuopiossa ja naapurikunta Rautavaaralla tapahtui lyhyessä ajassa kaksi koko maata järkyttänyttä perhesurmaa. Lokakuun lopulla äiti ja kolme lasta kuolivat tahallisessa kolarissa ja vain kuukautta myöhemmin kaksi alle kouluikäistä lasta surmattiin yksityisasunnossa.

Tapahtumat nostivat esille kysymyksen: saavatko lapsiperheet apua, kun sitä todella tarvitsevat? Otimme selvää, mitä Kuopiossa on tehty, jotta traagiset tapaukset eivät toistuisi.

1. Lastensuojelu sai kehityshankkeen – vaan ei työvoimaa

Jo ennen perhesurmia lastensuojelun työntekijät Kuopiossa varoittivat lastensuojelun ongelmista. Sosiaalityöntekijät kirjelmöivät kaupungille, että silloisilla työntekijämäärillä Kuopionkin kohdalle saattaisi osua todellinen katastrofi.

Tällä hetkellä Kuopiossa yhtä avohuollon sosiaalityöntekijää kohti on edelleen sama määrä asiakkaita, eli noin 60 lasta. Aluehallintoviraston mukaan sosiaalityöntekijät pitävät edelleen työmääräänsä kohtuuttomana ja palveluita riittämättöminä.

Kaupunki sai lisäksi lokakuun lopussa huomautuksen lastensuojelutarpeen hitaasta käsittelystä. Lastensuojelupäällikkö Marketta Kolarin mukaan määräajoissa on kuitenkin nyt pysytty paremmin kuin ennen.

Jotain on kuitenkin tapahtunut: Kuopio on aloittanut lapsiperhepalveluiden kehittämistyön, joka on jo muuttanut asiakkaiden ohjautumista eri palveluihin. Tavoitteena on lisätä nimenomaan perheiden kotiin vietäviä palveluja. Työntekijöitä on lisätty lapsiperheiden kotipalveluun, ennaltaehkäisevään perhetyöhön, intensiiviseen perhetyöhön ja sosiaaliohjaukseen.

Lisäksi Kuopioon on tänä vuonna perustettu uusi, 13–17-vuotiaille nuorille tarkoitettu, lyhytaikaista laitoshoitoa antava vastaanotto- ja arviointiyksikkö, jossa on seitsemän paikkaa.

2. Ehkäisevään perhetyöhön on saatu resursseja

Lapset leikkimässä.
Toni Pitkänen / Yle

Kuopiossa on lisätty resursseja lapsiperheiden varhaiseen tukeen. Lastensuojelun perhetyön yksikössä on lisätty työntekijöiden määrää – esimerkiksi lapsiperheiden kotipalveluun on saatu kolme uutta tekijää entisten neljän lisäksi.

Lisäksi on aloitettu ennaltaehkäisevä perhetyö kahden työntekijän voimin, otettu käyttöön palveluseteli sekä asiakkaille suunnattu palvelunumero, johon avuntarvitsijat voivat soittaa matalalla kynnyksellä.

Resurssien kasvattamiseen on vaikuttanut myös aiemmin tänä vuonna voimaantullut sosiaalihuoltolaki, jonka mukaan kaikille perheille on taattava oikeus kotipalveluun.

3. Äitien apupiirit eivät jääneet hetken ilmiöksi

Facebookissa toimivan Kuopion äitien apupiiri -ryhmän perustaja Maija Kovakoski.
Kuopiolainen Maija Kovakoski on yksi Kuopion äitien apupiirin perustajista.Sakari Partanen / Yle

Perhesurmien jälkeen erityisesti äidit aktivoituivat perustamaan yhteisölliseen auttamiseen tähtääviä yhteisöjä sosiaalisessa mediassa. Ympäri Suomea perustetut apuryhmät saivat mediassa valtavasti huomiota perhesurmien jälkeen.

Kuopion äitien apupiiri -Facebook-ryhmän perustaja Maija Kovakoski kertoo saavansa uusia jäsenpyyntöjä edelleen joka päivä. Tällä hetkellä ryhmässä on hiukan alle 1 600 jäsentä. He pyytävät ja tarjoavat toisilleen konkreettista apua tai keskusteluapua matalalla kynnyksellä. Ryhmään kuuluvat äidit, mummot ja lapsettomat naiset ovat tarjonneet myös hoitoapua, neuvoja ja vinkkejä. Monet ovat löytäneet itselleen ja lapsilleen ystäviä apupiirin kautta.

Ryhmän puitteissa on myös perustettu äitien kuoro Äidin ääni, joka harjoittelee ja keikkailee edelleen aktiivisesti.

4. Kymmenen perhettä sai perhekummin, sadat kodit hoitoapua

Perhesurmien aikoihin Mannerheimin Lastensuojeluliitto käynnisti Kuopiossa lapsiperheille suunnatun Perhekummi-toiminnan ja yli kymmenen perhettä on saanut perhekummin. Perhekeskustoiminnan koordinaattorin Eila-Mari Väätäisen mukaan Perhekummi-toiminnan tarkoitus on auttaa perheitä, kun voimavarat ovat vähissä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirissä on huomattu, että mahdollisimman varhaisen ja kynnyksettömän tuen merkitys lapsiperheille on korostunut. Myös yhteistyö kunnan ja muiden järjestöjen kanssa on vahvistunut perhesurmien jälkeen.

MLL:n perhekahviloissa on tänä vuonna ollut edellistä vuotta enemmän kävijöitä ja perheet uskaltautuvat Väätäisen arvion mukaan hakemaan helpommin ja nopeammin tukea. Lastenhoitotoiminnan vuosi on myös ollut vilkas. Perheet ovat tilanneet hoitajia koteihin yli 900 tuntia enemmän kuin edellisvuonna.

5. Seurakunnat kehittivät lainattavan perhetyöntekijän

Lapsi ja aikuinen leikkii legoilla.
Toni Pitkänen / Yle

Myös seurakunnissa on kiinnitetty perhesurmien jälkeen erityistä huomiota perheiden vointiin. Esimerkiksi Kallaveden seurakunnassa Kuopiossa on nyt saatu lisäresurssi lastenohjaajan työpanoksena perheiden parissa tehtävään diakoniatyöhön. Diakoni Paula Paavilainen kertoo olleensa heti perhesurmien jälkeen mukana miettimässä, kuinka pienten lasten väsyneille vanhemmille voitaisiin tarvittaessa tarjota nopeasti apua.

Osana seurakunnan perhetyötä toteutettiin muun muassa kampanja perhetyöntekijän lainaamiseksi Pyörön kirjastolta. Kirjaston kautta seurakunta sai seitsemän lainauspyyntöä sekä suoria yhteydenottoja.

6. Neuvolat keskittyvät erityistä tukea tarvitseviin

Kuopion neuvoloissa on perhesurmien jälkeen käyty henkilöstön kanssa keskusteluja haastavien perheiden kohtaamisesta. Työn suuntaamista nykyistä enemmän erityistä tukea tarvitseville on painotettu henkilöstölle. Henkilöstöresursseja ei ole koettu tarvetta lisätä.

Terveydenhoidon palveluiden palvelupäällikkö Kristiina Mäki kertoo, että neuvoloissa toimitaan neuvola-asetuksen mukaisesti kuten ennenkin.

Erityistä tukea tarvisevia perheitä on ollut ja on tälläkin hetkellä noin 10–30 prosenttia neuvoloiden asiakkaista. Kristiina Mäen mukaan erityistä muutosta ei ole ollut nähtävillä.