Nuori mies ei juurikaan popsi porkkanaa – vain harva kiinnostunut terveystiedosta

Nuoret miehet eivät nauti nauriita eivätkä pure porkkanaa. Oululaisväitöksen mukaan reilut kymmenen prosenttia kutsuntaikäisistä nuorukaisista ei syö koskaan vihanneksia. Kuntoilua harrastamattomia ei myöskään kiinnosta liikuntatieto.

terveys
Vihannekset sekaan
Juha Mäntykenttä / Yle

Runsaasti epäterveellisiä elintapoja omaavilla nuorilla miehillä on usein vaikeuksia löytää, arvioida ja ymmärtää terveystietoa.

Lukiolaisilla ja miehillä, joilla on korkeassa sosioekonomisessa asemassa oleva vanhempi, on muita tavallisemmin terveystiedon lukutaitoa, joka näyttää kuitenkin edistävän terveellisiä elintapoja sosioekonomisesta asemasta riippumatta.

– Sosioekonomiset erot korostuivat tässä tutkimuksessa, toteaa filosofian maisteri Noora Hirvonen.

Vihanneksia vain silloin tällöin

Hirvosen tutkimusten mukaan vähäinen liikunta, epäterveelliset ruokailutottumukset, tupakointi, humalajuominen ja huono suun hygienia sekä heikko fyysinen kunto ovat yhteydessä heikkoon terveystiedon lukutaitoon.

Noin 600 heistä ilmoitti syövänsä vihanneksia vain kerran tai kaksi viikossa.

Noora Hirvonen

Noora Hirvonen hämmästelee nuorten miesten vähäistä vihannesten syöntiä. 1 500 kutsuntaikäisestä noin 200 kertoi, ettei syö koskaan vihanneksia.

– Noin 600 heistä ilmoitti syövänsä vihanneksia vain kerran tai kaksi viikossa. Vähemmistö eli 150 nuorista miehistä ilmoitti syövänsä vihanneksia kuusi seitsemän kertaa viikossa, Hirvonen kertoo.

Terveystiedon lukutaidon lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin liikuntatiedon hankintaa ja välttämistä. Aktiivisimmin liikuntatietoa hankkivat jo pitkään säännöllistä liikuntaa harrastaneet.

Passiivisimmin liikuntatietoa hankkivat ne, jotka eivät harrasta liikuntaa eivätkä suunnittele sen aloittamista lähitulevaisuudessa.

Tutkimuksen mukaan vähän liikkuvia nuoria miehiä ei motivoi liikkeelle palaute, jossa heidän suorituksiaan verrataan muiden suorituksiin. Liikuntatietoa välttävät erityisesti ne miehet, joiden terveystiedon lukutaito on heikko.

Viestintä ei välttämättä auta

Tutkimus on osa MOPO -tutkimuskokonaisuutta, jonka toteuttivat Oulun yliopisto ja Oulun Diakonissalaitos yhteistyössä Oulun kaupungin, Puolustusvoimien ja Virpiniemen liikuntaopiston kanssa.

Yli 3 000 miehen kysely- ja mittausaineisto kerättiin vuosina 2010–2013 Puolustusvoimien Oulun alueen kutsuntatilaisuuksissa. Uutta tutkimuksessa on erityisesti nuorten miesten arkielämän terveystietoon liittyvien taitojen ja toiminnan tarkastelu sekä kuntomittaustietojen hyödyntäminen.

Vähemmistö eli 150 nuorista miehistä ilmoitti syövänsä vihanneksia kuusi seitsemän kertaa viikossa.

Noora Hirvonen

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että terveysviestintä tavoittaa huonosti ne, joihin viestinnällä halutaan vaikuttaa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää nuorten miesten terveyden edistämisessä. Terveystiedon lukutaitoa voidaan edistää koulutuksen avulla ja terveysviestintää on mahdollista räätälöidä vastaamaan paremmin yksilön ominaisuuksia ja tarpeita. Nuorten terveyden edistämisessä tulisi kuitenkin hyödyntää myös muita kuin viestinnällisiä ja yksilöön kohdistuvia keinoja.

Noora Hirvosen väitöskirjan suomalainen nimi on ”Terveystiedolla on väliä. Nuorten miesten arkielämän terveystiedon lukutaidon ja terveystietokäyttäytymisen yhteys terveyskäyttäytymiseen ja fyysiseen terveyteen”. Väitöskirja tarkastetaan Oulun yliopistossa 5. joulukuuta.