Hiekalla ja käsidesillä voi saada huimat säästöt – keskussairaalan turvallisuus syynissä

Vuoden 2015 aikana Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä on kiinnitetty huomiota sairaaloiden ja hoitolaitosten turvallisuuteen. Muun muassa keskussairaalan käsihygieniaa ja pihan hiekoitusta on parannettu. Parantuneen turvallisuuden toivotaan tuovan myös säästöjä.

Sairaalat ja terveyskeskukset
Lääkäri katsomassa potilastietoja tietokoneelta.
Tommi Parkkinen / Yle

Vuosi 2015 on ollut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä (PKSSK) turvallisuuden teemavuosi. Teema on näkynyt erilaisina tapahtumina, henkilöstön koulutuksina sekä turvallisuuden kehittämisenä.

Vuoden aikana Pohjois-Karjalan keskussairaalalla on järjestetty koulutuksia muun muassa kaatumisten ehkäisystä, kiireen välttämisestä, käsidesin käyttämisestä ja paloturvallisuudesta.

Konkreettisin toimenpide oli marraskuussa osastoille ja poliklinikoille tehdyt kiertokävelyt. Kiertokävelyiden aikana sairaalan eri ammattiryhmien edustajat aina sihteereistä laitoshoitajiin tekivät huomioita erilaisista turvallisuustekijöistä.

Pohjois-Karjalan keskussairaalan potilasturvallisuusvastaava Jaana Fraserilla on esimerkkejä huomioiduista asioista.

– Käsidesipisteet ja potilasrannekkeet tarkistettiin. Katsoimme, ettei näyttöpäätteitä jätetä auki jos sen äärellä ei ole työntekijää. Johtokasat aseteltiin niin, ettei niihin voi kompastella.

– Erillinen ryhmä käy liukkaan aikaan kiertämässä piha-alueet ja tarkistamassa hiekoitukset. Joskus on käynyt niin, että potilas tai sairaalan työntekijä on liukastunut sairaalaan saapuessaan, ylilääkäri Fraser kertoo.

Turvallisuudella säästöä

PKSSK tavoitteli turvallisuuden teemavuodellaan myös säästöjä.

Tammikuussa kuntayhtymä tiedotti Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen arvioista, joiden mukaan koko Suomen erikoissairaanhoidossa potilasturvallisuuden puutteet aiheuttavat vuosittain noin 400 miljoonan euron kustannukset.

Pohjois-Karjalan suhteellinen osuus tästä olisi noin 20 miljoonaa euroa. PKSSK:n tammikuisten laskelmien mukaan henkilökunnalle työssä ja työmatkoilla tapahtuvat tapaturmat aiheuttavat lisäksi yli miljoonan euron suorat kustannukset vuosittain.

Kuntayhtymän väki ei ole laskenut, paljonko teemavuodella on mahdollisesti tehty säästöä.

– Sitä on vaikea arvioida ja mitata, sillä se on niin monen tekijän summa. Jokainen esiintymätön infektio tai vältetty sairaalahoitoa vaativa kaatuminen pitäisi pystyä jotenkin tilastoimaan, potilasturvallisuusvastaava Jaana Fraser sanoo.