SKP: Soklin tierahat muille Lapin teille

Suomen kommunistisen puolueen (SKP) Lapin piirijärjestö vaatii hallitukselta toimia ja rahaa Lapin liikenneyhteyksien parantamiseen ensi vuoden budjettiin. SKP:n mukaan Soklin tiehankkeesta vapautuvat rahat on käytettävä muiden Lapin teiden korjauksiin.

Suomen kommunistinen puolue

– Lapin kansanedustajien on tehtävä kaikkensa, jotta Kemin ja Oulun väliselle ruuhkaiselle maantielle saadaan pikaisesti lisää ohituskaistoja. Lisäksi vaadimme säännöllistä kiskobussiliikennettä tälle välille nykyisten pitkän matkan junien lisäksi. Taloudellinen ja ympäristöystävällinen raideliike vähentäisi osaltaan maantien ruuhkaisuutta ja ympäristökuormitusta, SKP:n Lapin piirijärjestö toteaa kannanotossaan.

Puolueväen mukaan raideliikenteen kehittämisessä on otettava huomioon myös Kemin ja Tornion välin sähköistys niin, että suunnitelmat Oulun ja Luulajan välisestä junayhteydestä saadaan toteutettua.

Piirijärjestö vastustaa myös Kemi-Tornion lentokentän heikennys- ja yksityistämisesityksiä. Lisäksi järjestö vaatii myös muiden Lapin lentokenttien toiminta on turvaamista valtion rahoilla.