Talvivaaran pörssiyhtiön kärkimiehiä siirtyy Terrafameen

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n johtohenkilöstöä on siirtynyt töihin valtion erityisyhtiöön Terrafameen Sotkamon nikkelikaivokselle. Yksi siirtyjistä on Talvivaaran pörssiyhtiön ex-toimitusjohtaja Harri Natunen, joka on aloittanut työnsä metallien tuotannon johtajana.

Talvivaara
Harri Natunen A-studiossa 12.11.2012
Yle

Talvivaaran aikana hankitulla osaamisella on käyttöä myös Terrafame Oy:ssä, joka operoi vaikeuksista kärsinyttä nikkelikaivosta Sotkamossa. Terrafamen uusi metallien tuotannon tuotantojohtaja on Harri Natunen, joka nousi Talvivaaran pörssiyhtiön toimitusjohtajaksi kipsisakka-altaan vuodon aikana vuonna 2012 noin puolen vuoden ajaksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Terrafamen nettisivuilta käy ilmi (siirryt toiseen palveluun), että Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n entinen ympäristöpäällikkö ja myöhemmin osastopäällikkönä ollut Veli-Matti Hilla on nyt Terrafamen kestävän kehityksen johtaja.

Talvivaaran pörssiyhtiön johtohenkilöiden siirtymistä Terrafameen voi pitää yllättävänä. Valtio on aiemmin tuominnut Talvivaaran entisen johdon toimet kaivoksen hoidossa virheellisinä. Huhtikuussa silloinen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori vakuutteli yleisötilaisuudessa Kajaanissa, että entisellä johdolla ei tule olemaan nikkelikaivoksen uudessa järjestyksessä mitään roolia.