Professori: Suomi on hyvä maa – "Ongelmat pelkkää pintakuohua"

Suomella menee huonosti. Vai meneekö? Pyysimme hyvinvointisosiologian professoria Juho Saarta nimeämään Suomesta myönteisiä asioita, jotka helposti unohtuvat. Millaisia hyviä asioita sinulle tulee mieleen?

Professori Juho Saari. Kuva: Kirsi Partanen / Yle

Riitely turvapaikanhakijoista repii Suomea, yhteiskuntasopimus kaatui. Voisi kuvitella, että Suomi on matkalla kurjuuteen.

Sosiaalipoliitikasta, köyhyydestä ja eriarvoisuudesta kirjoittanut professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta muistuttaa, että moniin muihin verrattuna Suomella menee oikeastaan ihan hyvin.

– Kolikolla on kaksi puolta. Meillä on tämä pintakuohunta eli kovin paljon tällaisia negatiivisia uutisia, jotka huolestuttavat ihmisiä. Mutta sitä varten olisi hyvä muistaa ne perusasiat jotka Suomessa toimivat, Saari sanoo.

Näitä perusasioita löytyykin Saaren mukaan paljon: Korkea elintaso, kestävälle pohjalle uudistettu eläkejärjestelmä, oikeaan suuntaan menevä sote-uudistus. Saari ottaa esimerkin myös turvapaikanhakijoista.

– Suomeen on tullut hyvin lyhyessä ajassa 30 000 ihmistä. Heidät on asutettu, palvelujärjestelmä toimii, sisäasiainministeriö on hoitanut suurimman osan työstään erinomaisen hyvin.

Suomi on turvallinen

Samaan aikaan Suomessa puhutaan turvapaikanhakijoiden tekemistä rikoksista. Professori muistuttaa, että isossa ihmisjoukossa on väistämättä mukana ongelmallisia tapauksia.

Olisi hyvä muistaa ne perusasiat, jotka Suomessa toimivat.

Juho Saari

– 30 000 ihmisen joukossa ehkä 20 raiskaustapausta. Jokainen raiskaus- tai väkivaltatapaus on liikaa, mutta ne täytyy suhteuttaa tähän populaatioon.

Saari nostaakin yhdeksi myönteiseksi asiaksi turvallisuuden.

– Suurin osa suomalaisista luottaa toisiinsa. Osaamme säädellä konflikteja kohtuullisen hyvin ja suomalaiset kokevat olonsa poikkeuksellisen turvalliseksi. Yksinäisyyttä esiintyy kohtalaisen vähän, paljon vähemmän kuin monessa muussa maassa. Me olemme onnellinen kansa.

Suomi on vapaa korruptiosta

Suuri osa suomalaisista kokee, että emme ole kansana samassa veneessä. Viime aikoina on ilmennyt epäluottamusta julkisen vallan päätöksentekoon ja sen tasapuolisuuteen.

– Se on hyvin tunnepohjainen ilmiö ja perustuu kokemukseen, että meitä ei kohdella reilusti. Loppujen lopuksi tulo-ja elintasoerot ovat verrattain pieniä eri väestöryhmien välillä, jos jätetään tarkasteluista kaikkein köyhimmät ja rikkaimmat.

Saari pitää julkista valtaa Suomen etuna, vaikka monilla suomalaisilla on ehkä mennytkin siihen usko.

– Meillä on korruptoitumaton, hyvä, toimintakykyinen hallinto. Pystymme kollektiivisiin ratkaisuihin. Kunhan poliitikot pääsevät yhteisymmärrykseen, hallinto kyllä hoitaa tonttinsa.

Suomessa on vapaa liikkuvuus

Pyysimme professori Saarta nostamaan asioita, jotka ovat Suomessa muihin maihin verrattuna hyvin ja joita suomalaiset eivät ehkä itse huomaa.

Meillä on korruptoitumaton, hyvä, toimintakykyinen hallinto.

Juho Saari

Hän nostaa ensimmäisenä esiin vapaan liikkuvuuden.

– Ihmisillä on oikeus vaihtaa asuinpaikkaa ja työpaikkaa menettämättä oikeuksiaan. Ei ole eläkeorjuutta, eikä työpaikkasidonnaisia oikeuksia siinä mielessä.

Saaren mukaan tämä on valtava suhteellinen kilpailuetu Suomelle.

– Voi liikkua sinne missä on työtä.

Suomen järjestelmissä ei ole "parempia piirejä"

Saari muistuttaa myös siitä, että suomalaisilla on yksilöllistetyt oikeudet ja velvollisuudet.

– Ei ole perhekohtaisia etuuksia tai perhekohtaista verotusta. Tämä edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Tämä on yksi luovuttamaton ja myönteinen asia, joka Suomessa on.

Tärkeää on Saaren mielestä myös koulutus- ja sosiaaliturvajärjestemän tasapuolisuus.

– Ei ole parempien piirien kouluja erikseen, ei parempien piirien etuusjärjestelmiä.

Suomen ministerit eivät hutki toisiaan

Saari nostaa esiin myös julkisen vallan politiikkakoordinaation, jossa tavoitteena on saada aikaan toimiva kokonaispaketti.

Kun katsoo muita maita, kukin ministeriö sählää vähän omalla tontillansa.

Juho Saari

– Se on kansainvälisesti aika poikkeuksellista, vaikka voidaan narista että se tapahtuu valtiovarainministeriön johdolla. Kun katsoo muita maita, kukin ministeriö sählää vähän omalla tontillansa. Suomessa ei tehdä sellaista politiikkaa, joka yhdellä sektorilla hutkii toista korvaan.

Professorin mielestä taloudellinen kestävyys ei ole Suomen suurin haaste vaan sosiaalisen pohjan kestävyys. Sen varaan järjestelmät on rakennettu.

– Ennen kaikkea meidän täytyy pitää ihmisillä usko siitä, että tämä tapa hoitaa asioita on hyvä. Ja että siihen kannattaa jatkossakin investoida. Näiden kahden palikan yhteensovittaminen on nyt poliitikkojen tärkein tehtävä. Hyvinvointivaltio voi selviytyä.

Millaisia hyviä asioita sinä löydät Suomesta? Entä omasta elämästäsi?

Mistä saat toivoa, jos päättäjät tekevät mielestäsi hölmöjä päätöksiä?

Entä millaisena näet Suomen tulevaisuuden?

Osallistu keskusteluun!