Kuopion lastensuojelun tilanne hälyttävä: ”Ei voi jatkua nykyisenlaisena”

Lastensuojelun työntekijät ovat edelleen huolissaan lapsiperheiden palvelujen saatavuudesta. Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi kaupungille lokakuussa huomautuksen lastensuojelutarpeen hitaasta käsittelystä.

Lastensuojelujärjestöt
Varjokuvassa mies ja lapsi.
Toni Pitkänen / Yle

Lastensuojelun tilanne Kuopiossa on edelleen hälyttävä, arvioi sosiaalihuollon ylitarkastaja Kirsi Kaikko Itä-Suomen aluehallintovirastosta. AVI:n tietojen mukaan esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0–17-vuotiaiden lasten määrä on vastaavan kokoisten kaupunkien vertailussa suuri.

Myös lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärät ylittävät valtakunnalliset suositukset. Tällä hetkellä yhtä sosiaalityöntekijää kohti on 60 lasta, mikä on saman verran kuin reilu vuosi sitten. Alan ammattijärjestöjen suositus on noin 35 asiakasta yhtä sosiaalityöntekijää kohden.

Sosiaalityöntekijät kirjelmöivät Kuopion kaupungille huolestuttavista asiakasmääristä jo kesällä 2014. Sosiaalityöntekijät varoittivat tuolloin, että tilanne voi johtaa jopa asiakkaana olevan lapsen kuolemaan.

Lastensuojelun työntekijät ovat olleet huolissaan lapsiperheiden palvelujen saatavuudesta.

Kirsi Kaikko

– Lastensuojelun työntekijät ovat olleet huolissaan lapsiperheiden palvelujen saatavuudesta. He ovat kokeneet työmääränsä kohtuuttomaksi ja palvelut riittämättömiksi, kertoo Kirsi Kaikko.

Kuopion kaupunki sai myös lokakuun lopussa huomautuksen lastensuojelutarpeen hitaasta käsittelystä.

– Tilanne ei voi jatkua nykyisenlaisena, painottaa Kirsi Kaikko.

Kuopion kaupungin lastensuojelupäällikkö Marketta Kolarin mukaan määräajoissa on kuitenkin pysytty paremmin kuin ennen.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on suuri

Kuopion kaupunki sai syyskuun 2014 ja huhtikuun 2015 välisenä aikana kaikkiaan noin 1 670 lastensuojeluilmoitusta. Kirsi Kaikko pitää määrää suurena. Lastensuojeluilmoitusten määrä nousi uusiin lukemiin nykyisen lastensuojelulain tultua voimaan. Kaikon mukaan myös esimerkiksi viime vuonna loppusyksystä tehdyt perhesurmat näkyvät lastensuojeluilmoitusten määrän nousuna.

– Ilmoituksia tekevät eri viranomaiset, mutta runsaasti myös tavalliset kansalaiset. Perinteisesti ilmoitukset liittyvät vanhempien päihteiden käyttöön, jolloin päihtymyksen vuoksi lapsesta ei kyetä huolehtimaan, sanoo Kaikko.

Yksi syy lastensuojeluilmoituksiin murrosikäisten kohdalla on itsetuhoinen käytös.

Melko uusi ilmiö ovat vanhemmat, jotka toivovat lastensa sijoitusta, koska kokevat, etteivät saa lapsia hallintaansa.

Kirsi Kaikko

– Melko uusi ilmiö ovat vanhemmat, jotka toivovat lapsensa sijoitusta, koska kokevat, etteivät saa lapsia hallintaansa. Kyse on aika monisyisestä asiasta.

Pitkäjänteinen työ tilanteen parantamiseksi on aloitettu

Lastensuojelupäällikkö Marketta Kolarin mukaan koko lastensuojelun kokonaisuus on Kuopiossa otettu tarkasteluun ja vahvaan suunnitteluun. Kehittämistyö on nyt aikataulutettu, mutta Kolari korostaa, että muutos vaatii aikaa.

Aluehallintoviraston Kaikko vahvistaa, että kaupunki on osoittanut aloittaneensa pitkäjänteisen työn tilanteen muuttamiseksi. Tämä on jo muuttanut asiakkaiden ohjautumista eri palveluihin.

Tämän vuoden aikana lastensuojelussa työntekijöiden määrää on Kuopiossa lisätty lapsiperheiden kotipalveluun, ennaltaehkäisevään perhetyöhön, intensiiviseen perhetyöhön ja sosiaaliohjaukseen. Tavoitteena on lisätä nimenomaan kotiin vietäviä palveluja.

– Sosiaaliohjaajien määrää tullaan lisäämään myös ensi vuoden aikana, lupaa Kolari.

Kaikon mielestä lasten palvelut on hahmotettava laajana kokonaisuutena ja kaiken lähtökohtana tulisi olla kuopiolainen lapsi tarpeineen.

– Mielestäni nyt tarvitaan monipuolista palvelurakenteen, organisaation, työprosessien ja tehtäväjakojen sekä resurssien tarkastelua, listaa Kaikko toimenpiteiden tarpeita.

Lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan tulee kuulla herkällä korvalla erityisesti silloin, kun he viestittävät tuen tarpeesta, muistuttaa Kaikko. Aluehallintovirasto seuraa Kuopion tilannetta.