1. yle.fi
  2. Uutiset

Yleiset metsälinnut vähenevät eteläisessä Suomessa

Monien metsälintujen pesimäkannat ovat pienentyneet merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana Etelä- ja Keski-Suomessa. Tutkijat uskovat kannanmuutosten johtuvan sekä metsätalouden muutoksista metsissä että ilmastonmuutoksesta. Taantuvia lajeja ovat erityisesti sirittäjä sekä hömö- ja töyhtötiainen.

Kotimaan uutiset
hömötiainen
HömötiainenTuomo Häkkinen

Lintujen väheneminen näkyy etenkin viimeisen 15 vuoden aikana. Tutkijat ovat huolissaan metsälaululintujen tulevaisuudesta, koska metsien hyödyntämistä on Suomessa tarkoitus lisätä.

Kyse on monista yleisistä suomalaisista laululinnuista.

Sara Fraixedas

Tutkimuksessa tarkasteltiin 32 yleisen metsälintulajin kannankehitystä. Lajien elinympäristön valinta vaikutti kannankehitykseen. Mitä enemmän laji suosii varsinaista metsää suhteessa pensaikkoihin ja avohakkuisiin, sitä voimakkaammin laji on taantunut. Varttuneita metsiä suosivat lajit vähenivät tutkimusjakson aikana noin viidenneksellä. Esimerkiksi sirittäjällä ja hömö- ja töyhtötiaisella taantuminen on ollut kuitenkin huomattavasti voimakkaampaa.

– Tämä on huolestuttava merkki, sillä kyse on monista yleisistä suomalaisista laululinnuista, eikä pelkästään vanhaan metsään erikoistuneista lajeista, kertoo tutkija Sara Fraixedas Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

– Mikäli metsien hyödyntämistä lisätään, se vaikuttaa todennäköisesti entistä negatiivisemmin yleisten metsälintujen runsauteen, tarkentaa akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen Luomuksesta.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Luomuksen ja Aronia instituutin kanssa, ja se on julkaistu kansainvälisen Ornis Fennica-tiedelehden verkkosivuilla. Tutkimus perustuu Luomuksen koordinoimaan ja lintuharrastajien keräämään linja- ja pistelaskenta-aineistoon.

Lue seuraavaksi