Entisen Talvivaaran myynti lähenee – belgialainen velkoja pois pelistä

Entisen Talvivaaran myynti yksityiselle omistajalle voi olla helpottumassa. Valtion Terrafame-yhtiö on hankkinut itselleen saatavat, joita belgialaisella Nyrstar-yhtiöllä oli velkasaneeraukseen hakeutuneelta Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä.

Talvivaara
Kaivosalue Sotkamossa.
Tiina-Leena Kurki / Yle

Valtion erityisyhtiö Terrafame on hankkinut itselleen belgialaisen sinkintuottajan Nyrstarin saatavat Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä. Samalla Terrafamelle olisi siirtymässä kalkkimaidon tuotantolaitos, joka on hyvin tärkeä sekä metallien tuotannolle että jätevesien neutraloinnille kaivosalueella.

Terrafame Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Janne Känkänen kuvailee saatavien siirtoa isoksi asiaksi sekä kaivoksen toiminnalle että emoyhtiön velkasaneerausohjelmalle.

– Voi olettaa, että Talvivaaran velkasaneerauksen tieltä häviäisi nyt merkittäviä esteitä. En voi kommentoida euromääriä, eikä vielä voi puhua läpimurrosta, mutta keskusteluissa on kalkkilaitoksesta ja muista omaisuuseristä nyt hyviä elementtejä. Tästä pelistä poistuu yksi ylimääräinen osapuoli eli Nyrstar, sanoo Känkänen.

Valtionyhtiö Terrafame Group Oy saa siis nyt itselleen velkomisoikeuden velkasaneeraukseen hakeutuneelta Talvivaaran pörssiyhtiöltä. Onko nyt mahdollista, että valtionyhtiö päättäisi antaa osan veloista anteeksi, jos anteeksianto vauhdittaisi saneerausohjelman etenemistä ja mahdollisesti koko nikkelikaivostoiminnan myymistä yksityiselle omistajalle?

Janne Känkänen ei suoraan kommentoi asiaa, mutta ei väitä toimittajan olevan väärässäkään.

Tästä pelistä poistuu yksi ylimääräinen osapuoli eli Nyrstar.

Janne Känkänen

– On sillä kalkkilaitoksellakin tietty arvo.

Talvivaaran pörssiyhtiö on edelleen roikkunut mukana nikkelikaivoksen toiminnassa, vaikka toimintavastuu on valtion Terrafamella. Valttikortteina pörssiyhtiöllä ovat olleet juuri kalkkilaitos sekä muutamien avainhenkilöiden, kuten kestävän kehityksen johtajan Veli-Matti Hillan ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissisen osaaminen.

Yksityinen omistaja edelleen haussa

Valtio yrittää löytää Sotkamon nikkelikaivokselle yksityisen omistajan. Neuvottelut ovat kuitenkin tähän asti julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kariutuneet. Nyt, kun yksi iso velkoja on poissa pelistä ja velkasaneerauksen toteutuminen Talvivaaran pörssiyhtiössä näyttää helpommalta, voidaan odottaa, että kokonaisratkaisu yksityisestä rahoituksesta olisi helpompi saada neuvotelluksi.

Matkassa on kuitenkin vielä yksi iso epävarmuustekijä, sillä Vaasan hallinto-oikeus ei ole ratkaissut Nuasjärveen rakennetusta purkuputkesta tehtyjä valituksia.