Kestävän kaivostoiminnan verkosto on saanut aikaan kolme julkaisua

Puolitoista vuotta toiminut Kestävän kaivostoiminnan verkosto on tuottanut tähän mennessä kolme kaivostoimintaan liittyvää julkaisua.

Kotimaa
Kevitsan kaivos Sodankylässä.
Jyri Tynkkynen / Yle

Kestävän kaivostoiminnan verkosto perustettiin edistämään vastuullista kaivostoimintaa Talvivaaran ympäristöonnettomuuden seurauksena.

Verkostoon kutsuttiin keskeisiä kaivosalan toimijoita. Verkoston puheenjohtaja on ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja pääsihteeri Eero Yrjö-Koskinen.

Verkoston hallituksen kokouksissa on käsitelty Pokan ja Yrjö-Koskisen mukaan verkoston toiminnan kannalta keskeisiä asioita, kutenvyhteistyösitoumukseen, työsuunnitelmaan ja työvälineisiin liittyviä yksityiskohtia.

He jatkavat, että kokoukset ovat olleet teknisiä ja raskaita. Niiden avaaminen tiedotusvälineille kesken asioiden valmistelun on heidän mukaansa hankalaa, ottaen huomioon että verkoston työ perustuu kaivosalan ja sen sidosryhmien suoralle ja avoimelle vuoropuhelulle.

Ensimmäisen puolentoista vuoden aikana verkosto on tuottanut kolme julkaisua: 140­-sivuisen suomenkielisen yhteiskuntavastuuraportin 19 kaivannaisalan yrityksen toiminnasta, paikallisia toimintatapoja koskevat ohjeet malminetsinnälle ja kaivostoiminnalle sekä kaivostoimintaa koskevan vastuullisuusjärjestelmän.

Kaikki julkaisut löytyvät kaivosverkoston verkkosivuilta osoitteesta www.kaivosvastuu.fi (siirryt toiseen palveluun).

Julkaisut valmisteltiin kolmessa eri työryhmässä. Niissä on ollut edustus muun muassa ympäristöjärjestöistä, paliskunnista, Saamelaiskäräjistä, MTK:sta sekä kaivosalan yrityksistä. Tällä on Pokan ja Eero Yrjö-Koskisen mukaan pyritty varmistamaan että eri osapuolten huolenaiheet otetaan asianmukaisesti huomioon ohjeiden laadinnassa.