Yliopistoiskun tuomio pysyy – KKO eväsi valitusluvan

Helsingin ylipistoon yksityiskohtaista iskua suunnitelleiden tuomiot pysyvät ennallaan. Kaksikon katsotaan suunnitelleen joukkosurmaa.

Kotimaa
Helsingin hovioikeuden rakennus.
Yle

Korkein oikeus ei antanut valituslupaa ns. yliopistoiskun suunnitteluun liittyvässä jutussa. Täten hovioikeuden tuomio jää voimaan.

Valituslupaa hakivat molemmat jutun vastaajat, syyttäjä hyväksyi hovioikeuden päätöksen.

Helsingin hovioikeudessa katsottiin toukokuussa sekä miehen että naisen syyllistyneen tekoon eli yliopistoiskun suunnitteluun. Nainen katsottiin kuitenkin syyntakeettomaksi, joten hänet jätettiin rangaistukseen tuomitsematta.

Miehen osalta hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Käräjäoikeus oli tuominnut syytteessä olleen miehen kolmen vuoden ja yhden kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta sekä lapsipornon hallussapidosta.

Helsingin hovioikeus katsoi, että vastaajat olivat yksityiskohtaisesti suunnitelleet joukkosurman toteuttamistavat ja -keinot. Hovioikeus katsoi, että heidän suunnitelmastaan käymä keskustelu ei ollut pelkästään ajatustenvaihtoa.