Ei enää nappeja kipuun? Suositus kivunlievitykseen on nyt ensisijaisesti lääkkeetön

Lääkkeettömät hoidot kiilaavat uusissa kipuun keskittyvissä Käypä hoito -suosituksissa pillereiden edelle. Liikunta, terapia ja hermostimulaatio voivat toimia pitkittyneeseen kipuun jopa lääkkeitä tehokkaammin.

Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim julkaisi tänään ensimmäiset kipuun keskittyvät, terveydenhuollon ammattilaisille suunnatut Käypä hoito -suositukset.

Suositukset tulevat tarpeeseen, sillä suomalaisissa terveyskeskuksissa 40 prosenttia lääkärikäynneistä liittyy kipuun.

Suosituksissa painotetaan ensisijaisesti lääkkeettömiä hoitomuotoja, joiden tarjoaminen kipupotilaalle ei ole perusterveydenhuollossa tänä päivänä automaattista.

Lääkkeetön hoito on jäänyt taka-alalle, vaikka tiedetään, että pitkäaikaisessa käytössä kipulääkkeistä voi aiheutua monia ongelmia, ja tehokin usein häviää.

– Kyse ei ole siitä, etteivätkö lääkärit ymmärtäisi lääkkeettömien hoitomuotojen tehoa. Nämä hoitomuodot vaan tahtovat unohtua arjen kiireessä, Käypä hoito -suosituksen työryhmän puheenjohtaja, professori Pekka Mäntyselkä sanoo.

Kipua voi lievittää lihaksia vahvistamalla

Suomalaiset kärsivät etenkin tuki- ja liikuntaelinkivuista: selkä, niska ja polvet oireilevat.

Käypä hoito -suosituksissa lievitystä haetaan ensisijaisesti liikunnasta ja fyysisen kunnon kohottamisesta. Potilas saisi tarvittaessa lähetteen fysioterapiaan.

– Esimerkiksi polvinivelkivun hoidossa polven ja reiden alueen lihasten harjoittelulla on saatu tieteellisessä näytössä erittäin hyviä tuloksia. Myös alaselän ja niskan alueen kivuista, sekä fibromyalgiakivuista kärsivillä kunnon ylläpito on yksi hoidon kulmakivistä, Mäntyselkä sanoo.

Etenkin kipu-uupumusoireyhtymä fibromyalgian hoidossa lääkkeettömien hoitojen on havaittu toimivan jopa lääkkeitä paremmin.

Muita lääkkeettömiä hoitomuotoja ovat muun muassa kognitiivis-behavioraalinen terapia, jossa muun muassa pyritään vähentämään potilaan pelko-välttämis -käyttäytymistä, kylmä- ja lämpöhoidot sekä TNS-hermostimulaatio.

Lääkkeettömällä hoidolla tähdätään paitsi kivun hoitoon, myös toimintakyvyn ylläpitoon ja elämänlaadun parantamiseen.

– Tämä tulee pidemmän päälle huokeammaksi myös yhteiskunnalle, Mäntyselkä sanoo.

Kivun aiheuttamista kokonaiskustannuksista suurimman osan muodostavat epäsuorat kustannukset, kuten poissaolot työstä.

Lääkkeet säilyvät muiden keinojen rinnalla

Lääkkeettömiä hoitomuotoja tutkitaan kiihtyvällä tahdilla ja tietoisuus niiden tehosta kivunlievityksessä on lisääntynyt viime aikoina.

Suomi kuuluu lääkkeettömien hoitomuotojen käyttäjänä Euroopan keskikastiin. Saksa on kärkimaita.

Pekka Mäntyselän mukaan lääkkeet tulevat yhä toimimaan muiden hoitomuotojen rinnalla, vaikka lääkkeettömyyttä suositellaankin ensisijaisesti.

Hoitokulttuurin muutos tulee kuitenkin todennäköisesti viemään aikaa.

– On varmasti vielä iso työ edessä jalkauttaa suositukset käytäntöön, Mäntyselkä sanoo.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Suosituksia laaditaan lääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.