Opettajakoulutus nousee suurimmaksi kysymykseksi yliopiston yt-neuvotteluissa

Itä-Suomen yliopiston rehtorin Jukka Mönkkösen mukaan uusissa yt-neuvotteluissa keskitytään erityisesti hallinto- ja tukipalveluihin sekä opettajakoulutukseen. Yksi vaihtoehto on Joensuun ja Savonlinnan opettajakoulutusten yhdistäminen.

opettajankoulutus
Savonlinnan Kuninkaankartanonmäellä liehuvat vielä Itä-Suomen yliopiston liput.
Savonlinnan Kuninkaankartanonmäellä liehuvat vielä Itä-Suomen yliopiston liput.Paavo Koponen / Yle

Itä-Suomen yliopiston käynnistämissä laajoissa yhteistoimintaneuvotteluissa yhdeksi suureksi kysymykseksi nousee Joensuun ja Savonlinnan opettajakoulutuksen tulevaisuus.

Yt-neuvotteluiden vaarana on, että opettajakoulutus lakkautetaan toiselta kampukselta kokonaan. Tällä hetkellä opettajakoulutusta järjestetään sekä Joensuussa että Savonlinnassa, mutta nyt pohditaan yhden kampuksen mallia opettajakoulutukseen. Suunnitelma huolestuttaa erityisesti Savonlinnassa.

Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen sanoo, että yliopiston nykyiset opettajankoulutusyksiköt ovat kansallisessa vertailussa pieniä.

– Nyt lähdetään analysoimaan sitä, onko kahden kampuksen malli paras vai olisiko yksi isompi yksikkö parempi koulutuksen ja tutkimuksen kannalta. Nyt tarkastellaan, millaisessa muodossa koulutus on entistä laadukkaampi niin että koulutus voidaan turvata jatkossakin Itä-Suomessa, Mönkkönen sanoo.

Opettajakoulutuksen lisäksi yt-neuvotteluissa tarkastellaan erityisesti yliopiston hallinto- ja tukipalveluita.

– Nämä ovat suuri osa yliopiston toimintaa ja se, miten ne on järjestetty on merkittävä asia toiminnan tulokselle. Valtiovalta on lisäksi esittänyt voimakkaita toiveita, että hallintoratkaisuja käydään läpi. Hallintoa ei paranneta pelkästään työntekijöitä vähentämällä, vaan nimenomaan hakemalla uusia ratkaisuja esimerkiksi digitalisaation kautta.

Vähennykset voivat koskea jopa 200 työntekijää

Mönkkönen korostaa, että yt-neuvottelut ovat ainoa vaihtoehto, jos yliopiston rakenteisiin halutaan minkäänlaisia muutoksia.

– Se on valitettavaa, että joudumme jälleen pitämään yt-neuvottelut. Laki vaatii yt-neuvotteluja, jos toimenkuviin tai tehtäviin tehdään mitään muutoksia.

Itä-Suomen yliopistossa uudet yt-neuvottelut ovat jo seitsemännet. Yt-neuvottelujen piirissä on noin 1 200 henkilöä. Mahdolliset irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja lomautukset voivat yliopiston mukaan kohdistua enimmillään 200 työntekijään.

– Henkilöstövaikutukset täytyy aina tällaisessa tilanteessa arvioida ja pyritään tekemään kaikkemme, että ne ovat mahdollisimman vähäiset ja että ne toteutuu eläköitymisen ynnä muiden luonnollisten keinojen kautta.

Neuvottelut koskevat kaikkia yliopiston hallinto- ja tukipalveluiden työntekijöitä lukuun ottamatta apteekin henkilöstöä. Lisäksi neuvotteluissa on mukana useita yksiköitä: Aducate, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Savonlinnan normaalikoulu, tietojenkäsittelytieteen laitos, Koe-eläinkeskus, Karjalan tutkimuslaitos, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos.

Kuluvaan vuoteen verrattuna Itä-Suomen yliopiston perusrahoitus vähenee 7–9 miljoonalla eurolla ensi vuodesta alkaen. Yliopiston ensi vuoden talousarvio on 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen.