1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kunnat

Simon taloudessa ei valopilkkua näkyvissä – palveluita pitää ehkä karsia

Simon kunta toivoo, että alueelle saataisiin lisää mikroyrityksiä parantamaan työllisyyttä. Sitä varten kunta perustaa kaksi määräaikaista työtä, vaikka kaikesta muusta säästetään ensi vuonna.

Kuva: Risto Koskinen / Yle

Ensi vuodesta vaikuttaa tulevan neljäs peräkkäinen vuosi, kun Simon kunnan talous jää alijäämäiseksi. Kunnanjohtaja Vivi Marttilakaan ei näe hirveästi valopilkkuja tulevassa.

– Tilanne on kaikkinensa tietenkin vakava.

Alijäämää uskotaan jäävän noin puoli miljoonaa euroa ensi vuonna, mikä tosin olisi hieman vähemmän kuin esimerkiksi tämän vuoden budjetissa.

Tilanne tarkoittaa sitä, että vapautuvia työpaikkoja ei välttämättä täytetä eikä määräaikaisuuksia jatketa ja muutenkin kaikessa mahdollisessa yritetään säästää. Lomautuksilta ja yt-neuvotteluilta yritetään kunnanjohtajan mukaan välttyä viimeiseen asti.

Vyötä yritetään kiristää muun muassa myymällä kunnan omistamia kiinteistöjä. Myös se selvitetään, voitaisiinko esimerkiksi kouluverkosta tai tuntikehyksestä saada säästöjä.

Esimerkiksi kuuden oppilaan Ylikärpän koulun rahoitus on turvattu tämän lukuvuoden, ja seuraavan vuoden kohtalo on vielä auki.

Kiristyksiä on kuitenkin tehty jo aiemmin, esimerkiksi hammaslääkärien ja hoitajien työmäärää on vähennetty ja Maksniemen neuvolapalvelut on keskitetty Simon terveyskeskukseen. Vuoden 2015 alijäämä jäikin ennakoitua pienemmäksi.

Ehkä joudumme sitten keskittymään joihinkin asioihin jatkossa tarkemmin, että saadaan pidettyä palveluita.

Vivi Marttila

Erikoissairaanhoidon kulut ovat kunnassa iso menoerä, ja ensi vuoden talousarviossa niihin on varattu satatuhatta euroa tätä vuotta vähemmän rahaa, 5,1 miljoonaa euroa.

Kiristykset alkavat jossain vaiheessa näkyä

Kunnanjohtaja sanoo, että vielä nyt tehdyt kiristykset eivät näy heikentyneinä palveluina. Tilanne voi kuitenkin muuttua.

– Ehkä joudumme sitten keskittymään joihinkin asioihin jatkossa tarkemmin, että saadaan pidettyä palveluita mutta ei välttämättä ihan samassa laajuudessa.

Marttilan mukaan esimerkiksi satamissa suunnitellaan keskittämistä.

Ensi vuoden iso menoerä on Aseman yläkoulun peruskorjaus, johon on varattu puoli miljoonaa euroa.

Työllisyyden parantamiseen käytetään rahaa

Ensi vuonna kunta kuitenkin on varannut rahaa työllistämiseen. Kunta palkkaa määräaikaisen työnsuunnittelijan ja elinkeinokoordinaattorin. Marttila sanoo, että toiveissa on saada kuntaan liuta uusia mikroyrityksiä, joilla ihmiset työllistäisivät itsensä ja kunta välttyisi sakkomaksuilta, joita tulee, kun työttömiä ei saada töihin.

– Julkisten työpaikkojen osuus on suuri. Kääntäen meillä on vähän yksityisiä työpaikkoja.

Tuulivoima on pieni valonpilkahdus kunnan taloudessa. Vuoden 2017 kevääseen mennessä kuntaan valmistuu 27 TuuliWatti Oy:n tuulivoimalaa, mikä tarkoittaa 125 miljoonan euron investointia.

– Toki kunta ei saa siitä kaikkea itsellensä, kiinteistöveroja kunta saa ja maanomistajalle maanvuokratuloja tulee ihan mukavasti. Maansiirtourakointiin ja tällaiseen työllistymiseen sillä on positiivisia vaikutuksia.

Uusistakin tuulivoimaloista on käyty keskusteluja.

Veroprosentti ei nouse ihan heti

Simon veroprosentti on ensi vuonna Lapin suurin, 22 prosenttia. Marttilan mukaan syynä ei ole huono taloudenpito vaan se, että kunnan valtionosuudet ovat kohtuuttoman pienet.

Veroprosenttia ei kuitenkaan ole tarkoitus nostaa enää lähivuosina, Marttila sanoo.