"Potilaan pitää ymmärtää lääkäriään" – Ulkomailta tulevien lääkäreiden kielitaitovaatimukset tiukkenevat

Jatkossa muun muassa Venäjältä tulevalta lääkäriltä edellytetään jo laillistamisprosessissa sellaista suomen tai ruotsin kielen taitoa, että hän voi kommunikoida potilaan kanssa. Lääkärien laillistamisprosessiin tuleva muutos parantaa potilasturvallisuutta.

terveys
Kyltti, jossa lukee päivystävä lääkäri.
Yle

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila kertoo, että ulkomailta tulevien lääkärien laillistamisprosessiin on tulossa muutos, joka näkyy Suomessa erityisesti kielitaitovaatimusten osalta.

– Ensi vuoden aikana on tulossa järjestelmä, jossa myös EU:n sisältä tulevilta lääkäreiltä voidaan edellyttää tarkemmin testattua kielitaitoa. Tämä on uusi ja periaatteellisesti iso ja suuri muutos liittyen EU:n sisällä tapahtuvaan työvoiman liikkuvuuteen. Nyt lääkäreiltä ja muilta terveydenhuollon ammattilaisilta edellytetään kielitaitoa. Tällähän tähdätään parempaan potilasturvallisuuteen.

– EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta lääkäreiltä on tähänkin asti edellytetty kielitaitoa, mutta toinen muutos on, että heidän osaltaan kielitaitovaatimuksia ollaan nostamassa. Tällä tarkoitetaan muun muassa Venäjältä tulevia lääkäreitä.

Potilasta hoitavan pitää puhua ymmärrettävää suomea tai ruotsia

Halila korostaa kommunikaation tärkeyttä potilaan ja lääkärin kanssakäymisestä. Uusi kielitaitovaatimus ei vaadi täydellistä suomen kielen taitoa.

– Potilaan pitää ymmärtää lääkäriään. Sanotaan, että työssä edellytetään sellaista kielitaitoa, että sillä selviää Suomessa lääkärin työssä. Alustavasti puhutaan, että vaaditaan tehtävien edellyttämää kielitaitoa.

Useimmiten kuulee, että valitukset, joita potilaat tekevät liittyvät lääkärin ongelmiin lääkärin kanssa kommunkoidessa.

Hannu Halila

– Ymmärrän ja pidän perusteltuna sitä, että kielitaitovaatimuksia ollaan tarkistamassa. Useimmiten kuulee, että valitukset, joita potilaat tekevät liittyvät ongelmiin lääkärin kanssa kommunikoidessa, ei niinkään ammatilliseen osaamattomuuteen.

Muutos voi vaikeuttaa ulkomaalaisten lääkärien Suomeen tulemista ja lääkärinoikeuksien saamista.

– Lääkäriliitto on tuonut esille, että samalla ulkomaalaistaustaisille lääkäreille pitäisi tarjota kielikoulutusta Suomessa, että he selviäisivät kielitaitovaatimuksista. Koulutusta ollaan myös suunnittelemassa.

– Vaatimuksissa todetaan, että henkilöllä tulee olla suomen tai ruotsin kielen taito. Eli jos on menossa paikkakunnalle, jossa riittää ruotsin kielen taito, sitten ei ole ongelmaa. Muuten heidän pitää opetella suomen kieli. Ulkomaalaisista lääkäreistä suurimmat kieliryhmät ovat Venäjältä ja Virosta, summaa Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila.

"Itsenäisenä lääkärinä ei voi toimia, ennen kun nämä testit on läpäissyt"

Kielitaitovaatimustesteihin osallistuva tekee joko suomen tai ruotsin kielen tentin. Testissä on kirjallista ja suullista kielitaitoa arvioivia osioita.

– Yksi osa kielitaidon testaamisesta on EU:n ulkopuolelta tuleville kolmiosainen tentti, ennen kun he saavat lääkärin oikeudet Suomessa. Siinä on lääketieteen teoriatiedon tentti ja lainsäädäntötentti, jotka pitää suorittaa joko suomen tai ruotsin kielellä. Vaikka siinä testataan asioita, se on samalla kielitentti. Viimeinen tentti on lääkärin potilastentti, joka tehdään terveyskeskuksessa aidossa potilastilanteessa. Tapahtuma videoidaan ja arvioidaan, sanoo Hannu Halila.

Sanotaan, että että työssä edellytetään sellaista kielitaitoa, että sillä selviää Suomessa lääkärin työssä.

Hannu Halila

Lakimuutos etenee parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja sen on tarkoitus astua voimaan tammikuussa.

– Prosessi on pitkä, ennen kuin lääkärin oikeudet saa testien suorittamisen jälkeen. Jos testit eivät mene läpi, henkilö voi olla harjoittelijana tai toisen lääkärin valvonnan alla. Itsenäisenä lääkärinä ei voi toimia, ennen kuin testit on läpäissyt.

Lääkäritilanne Suomessa on viime vuosina parantunut, varsinkin terveyskeskuksissa. Alueellista vaihtelua toki löytyy.

– Kyllä tämä voi paikoitellen vaikeuttaa lääkärien saatavuutta. Tässä yhteydessä nostan esille, että lääkärien koulutusta on maassamme lisätty siinä määrin, että se on parantunut lääkärien saatavuutta, kertoo Halila.