Selvitys: Suomi sijoittui hyvin armeijoiden korruptiotutkimuksessa

Korruption vastainen Transparency International selvitti eri maiden armeijoiden ja puolustusteollisuuden välistä lahjontaa.

Transparency International raportissa Suomen puolustussektoriin kohdistuvat korruptioriskit  arvioitiin alhaisiksi. Kuva: Puolustusvoimat

Suomi menestyi mainiosti korruption vastaisen Transparency Internationalin selvityksessä, jossa käytiin läpi eri maiden armeijoiden ja puolustusteollisuuden välistä lahjontaa. Raportissa Suomen puolustussektoriin kohdistuvat korruptioriskit arvioitiin alhaisiksi. Transparency International katsoo, että institutionaalinen läpinäkyvyys toteutuu hyvin, mutta riskianalyysissä sekä henkilöstön koulutuksessa Suomen tulisi ottaa paremmin huomioon korruptiota koskevat teemat.

Raportissa arvioidaan 33 Naton jäsenmaan sekä sen eurooppalaisen ja keskiaasialaisen kumppanimaan turvallisuussektoriin kohdistuvia korruptioriskejä. Raportissa vain puolet maista sai alhaisen tai erittäin alhaisen luokituksen korruptioriskistä puolustussektorilla. Ainoastaan Iso-Britannia sai erittäin alhaisen korruptioluokituksen.  Suomen kanssa alhaisen korruptioriskin maiksi luokiteltiin muun muassa muut Pohjoismaat, Yhdysvallat, Kanada, Saksa, Puola, Latvia ja Hollanti. 

Portugali, Turkki, Armenia ja Ukraina luokiteltiin korkean korruptioriskin maiksi ja tilanne on raportin mukaan vielä näitäkin huonompi Afganistanissa, Azerbaidzanissa ja Uzbekistanissa.

Raportti pitää huolestuttavana Ranskan saamaa korkean korruptioriskin luokitusta sotilasoperaatioiden osa-alueella.  Ranskalla on yli 10 000 sotilasta eri sotilasoperaatioissa ympäri maailmaa. Raportti huomauttaa, että Ranskan tapaan myös Suomella suurin korruptioriski on operationaalinen puoli. Raportin mukaan tietoisuus korruptioriskeistä sotilasoperaatioissa ei ole ulottunut ohjeistukseen. Transparency Internationalin mukaan esimerkiksi Afganistanin operaatiossa on havahduttu korruption aiheuttavan kasvavaa epävakautta sekä heikentävän toimintakykyä.