1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Avi hylkäsi Oriveden kultakaivoksen ympäristöluvan

Orivedellä toiminut kultakaivos ei saanut uutta ympäristölupaa. Syynä luvan hylkäämiseen on ennen kaikkea lähijärven saastuminen.

Kuva: Arttu Horttanainen / Yle

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on hylännyt Oriveden kultakaivokseen haetun ympäristöluvan.

Luvan hylkäämisen perusteena oli ennen kaikkea kaivoksen haitallinen vaikutus vesistöihin. Dragon Mining Oy on laskenut koko toimintansa ajan kaivoksen kuivatusvedet Ala-Jalkajärveen. Järven kala- ja rapukannat ovat tuhoutuneet.

Viranomaiset vaativat yritykseltä yksityiskohtaista suunnitelmaa vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista kaivoksen sulkemiseen liittyvistä toimista. Suunnitelmaan tulee sisältyä myös mm. maisemointi- ja jälkitarkkailusuunnitelma.

Kaivoksen sulkemista ovat vaatineet muun muassa SLL:n Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry. ja Maan ystävät.

Aluehallintoviraston päätöksestä voi valittaa.