Taimenkantojen elvytys hyvässä vauhdissa

Äärimmäisen uhanalaisen taimenen kantojen elvyttämisessä on edistytty Varsinais-Suomessa. Jokia ja puroja kunnostamalla on saatu lisättyä taimenen kutualueita.

luonto
Taimenen poikasia
Kunnostetusta purosta saaliiksi saadut taimenen poikaset.Janne Tolonen, Valonia

Jokien ja purojen kunnostus on lisännyt taimenen kutualueita ja vaikuttanut positiivisesti taimenkantaan.

– Alustavasti näyttää siltä, että kunnostuksista on ollut hyötyä. Syksyn aikana on tehty taimenen kutupaikkatarkkailuja, ja taimenia on ollut lisääntymässä kunnostetuissa kohteissa, kertoo projektisuunnittelija Janne Tolonen Valoniasta.

Lähivuodet näyttävät, kuinka tilanne lähtee kehittymään ja onko kunnostuksilla pysyvää vaikutusta taimenkantaan.

Taimen tarvitsee puhtaita sorapohjia

Äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi luokiteltu taimen tarvitsee lisääntymisalueekseen puhtaita sorapohjia.

– Virtavesiä on aikojen saatossa kohdeltu hyvinkin kaltoin. Niitä on padottu, perattu, suoristettu ja muokattu. Olemme palauttaneet alueita luonnonmukaisempaan tilaan kiveämällä niitä ja lisäämällä soraa. Myös pieniä vaellusesteitä on purettu, Tolonen kertoo.

Talkoolaisia kunnostamassa puroa
Kunnostuksia on toteutettu osin talkootyönä.Janne Tolonen, Valonia

Valonian virtavesien kunnostushanke on ollut käynnissä vuoden verran. Kunnostukset ovat keskittyneet pääasiassa purovesistöihin, jotka ovat taimenen tärkeimpiä lisääntymisalueita. Osa kunnostuksista on tehty talkootyönä.

Viimeisimmät kunnostustoimet on tehty loka-marraskuussa. Silloin purettiin Hitolanjoen sivupurolta vaellusesteitä ja kunnostettiin taimenten kutupaikkoja Kiskonjoen ja Perniönjoen vesistön Juottimenojalla.

Virtavesien kunnostus jatkuu myös tulevana vuonna.