Hyppää sisältöön

Ylen kysely: Puolet suomalaismepeistä pitää TTIP:n läpimenoa realistisena

Puolet Ylen kyselyyn vastanneista suomalaisista Euroopan parlamentin edustajista kannattaa Yhdysvaltojen ja EU:n välistä vapaakauppasopimusta. Samalla he pitävät sopimuksen läpimenoa realistisena parlamentissa.

EU:n ja Yhdysvaltojen välisistä vapaakauppaneuvotteluista ei ole puuttunut käänteitä.

Ensin useat kansaisjärjestöt ja poliittiset ryhmät kritisoivat voimakkaasti vapaakauppasopimuksen investointisuojaa, sen jälkeen komissio muokkasi vaatimuksiaan neuvotteluissa ja nyt kaikki osapuolet jännittävät, kuka nousee Yhdysvaltojen uudeksi presidentiksi.

Useiden arvioiden mukaan vapaakauppasopimusta ei saada solmittua ennen Yhdysvaltojen presidentinvaaleja. Vaalien jälkeen sopimuksen kohtalo on paljon kiinni uudesta johtajasta.

Lähes puolet Ylen kyselyyn vastanneista suomalaismepeistä sanovat, ettei sopimuksen läpimeno jää kiinni Euroopan parlamentista.

– Parlamentin ja komission yhteistyö neuvottelujen edetessä on ollut tiivistä ja komission uusi avoin tiedotustapa on ollut positiivisesti havaittavissa myös parlamentissa. Tästä syystä myös parlamentin ääni on tullut kuuluviin neuvotteluiden aikana, sanoo keskustan euroedustaja Hannu Takkula.

Komissio, jäsenmaat ja Yhdysvallat eivät voi viitata kinttaalla parlamentin kantaan. Myös parlamentin on hyväksyttävä TTIP-vapaakauppasopimus ennen kuin se voi tulla voimaan.

Parlamentissa moni kriittisistä äänenpainoista on hiljentynyt sen jälkeen, kun komissio lupasi uuden investointisuojamallin syyskuussa.

Välimiesmenettely (siirryt toiseen palveluun) korvattaisiin uudella tuomioistuimella, josta olisi valitusoikeus seuraavaan oikeusasteeseen. Vaikka neuvotteluiden luonne on muuttunut, osa suomalaismepeistä edelleen epäilee sopimuksen läpimenomahdollisuuksia parlamentissa.

– Juuri investointisuojan ja -tuomioistuimen lopputulos on monille ratkaiseva. Jos oman ryhmäni enemmistö ei lopputulosta hyväksy, koko sopimus kaatunee, sanoo demariedustaja Miapetra Kumpula-Natri.

Parlamenttiryhmät ovat jakautunut kahteen osaan, joissa joko kannatetaan tai vastustetaan yhtenäisesti sopimusta. Demariryhmä on ollut ainoa, jossa mielipiteissä on ollut hajontaa.

Puolet kannattavat sopimusta

Lähes puolet suomalaismepeistä kannattaa nykyisillä tiedoilla vapaakauppasopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Mepit perustelevat myönteistä kantaansa muun muassa talouskasvulla ja kansainvälisillä standardeilla.

– Vapaakauppasopimus kasvattaa nykytietojen perusteella Euroopan taloutta. Samalla EU:n ja USA:n sopimuksen standardit tulevat ohjaamaan koko maailmankauppaa, sanoo kokoomusmeppi Henna Virkkunen.

EU pyrkiikin, että investointiriitoja ratkovasta uudesta tuomioistuimesta tulisi yleinen käytäntö kaikkiin sen tuleviin vapaakauppasopimuksiin. Samalla unionin kauppapolitiikasta vastaava ruotsalaiskomissaari Cecilia Malmström on painoittanut, että EU-jäsenmaiden ja Yhdysvaltojen työntekijä- ja ympäristöoikeuksista tulisi kansainvälisiä normeja (siirryt toiseen palveluun).

Monet neuvotteluita tarkkailevat asiantuntijat epäilevät, ettei Yhdysvallat hyväksy EU:n ehdottamaa tuomioistuinta. Maa sai solmittua TPP-vapaakauppasopimuksen lokakuussa kahdentoista Tyynenmeren alueen valtion kanssa, eikä sopimuksessa tehty muutoksia perinteiseen malliin ratkaista investointiriitoja.

Neljä suomalaismeppiä ei vielä osaa määritellä kantaansa TTIP-sopimukseen nykyisillä tiedoilla. Syy on selvä, sillä neuvotteluissa pätee vanha työmarkkinasääntö. Mistään ei ole sovittu, ennen kuin kaikesta on sovittu.

Epämääräinen kanta sopimukseen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meppi suhtautuisi neuvotteluihin penseästi.

– Neuvottelut ovat täysin kesken. Olen äänestänyt neuvottelujen aloittamisen puolesta ja kannatan siis neuvotteluja, sanoo parlamentin keskustalainen varapuhemies Anneli Jäätteenmäki.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat suhtautuneet neuvotteluihin ja sopimukseen kriittisesti. Näin tekee myös perussuomalaisten Pirkko Ruohonen-Lerner.

– Kaipaan vielä lisää puolueetonta tietoa ja arvioita sopimuksen vaikutuksista.

Tuomioistuin askel oikeaan suuntaan

Ylen kyselyyn osallistuneista parlamentaarikoista seitsemän pitää komission esittämää investointiriitojen ratkaisumallia kannatettavana. Kaksi vastustaa mallia ja kaksi jättää vielä kantansa auki.

Uuden tuomioistuimen kriitikot löytyvät vasemmistoliitosta ja vihreistä.

– Uusi malli ei poista keskeisiä ongelmia investointisuojassa. Sellainen yksisuuntainen järjestely ei ole mistään kotoisin, missä demokraattiset päätökset voidaan viedä oikeuteen, mutta valtiot eivät voi käydä oikeutta yrityksiä vastaan, sanoo vasemmistoliiton euroedustaja Merja Kyllönen.

Vapaakauppasopimusta on perusteltu paljon pienten ja keskisuurten yritysten edulla. Kyllösen mukaan pienet yritykset eivät hyödy uudesta mallista, sillä oikeudenkäynti vaatii paljon rahaa.

– Yhdysvallat tuskin hyväksyy komission esittämää uutta järjestelmää, joten puheenvuorot uudesta mallista ohjaavat TTIP-keskustelua sivuraiteille, sanoo puolestaan vihreiden Heidi Hautala.

Monet myönteisesti vapaakauppasopimukseen suhtautuvista mepeistä muistuttaa, että malli on vasta ehdotus Yhdysvaltojen ja EU:n välisissä neuvotteluissa. Silti se on askel parempaan suuntaan.

– Tässä luodaan oikeiden periaatteiden, avoimuuden ja puolueettomuuden varaan rakennettu mekanismi. Ehdotuksessa on lisäksi maininta pidemmällä aikavälillä perustettavasta pysyvästä kansainvälisestä investointituomioistuimesta, joka voisi ratkaista kaikki EU-alueen yritysten investointikiista, sanoo kokoomusmeppi Sirpa Pietikäinen.

.
.