Lappeenrannan lentokentän pilaantuneiden maiden laajuudesta ei tietoa

Lentokenttäsäätiö vastaa lentokentän maaperän ja pohjaveden puhdistuskuluista maakaupan jälkeen. Alueella saatetaan joutua tekemään mittavia puhdistustöitä, mikäli se otettaisiin joskus asutuskäyttöön.

maaperägeologia
Ryanair
Vilma Hannén / Yle

Lappeenrannan lentokentän maa-alueiden pilaantumista ei ole selvitetty kattavasti ennen kentän omistajuuden siirtymistä maakunnalliselle säätiölle. Pilaantuneiden maiden puhdistukset siirtyvät uuden omistajan maksettavaksi.

Lappeenrannan ympäristötarkastaja Toni Pöntelinin mukaan alue on laaja, joten vanhoja jätteitä ja saastunutta maata saattaa tulla esiin, jos alue otettaisiin joskus asutuskäyttöön. Pöntelin toteaa, että ihmisillä on ollut kaikkialla taipumusta haudata maahan kaikkea mahdollista aikojen saatossa.

– Loppujen lopuksi tiedämme hyvin vähän siitä mitä siellä on, koska aluetta ei ole myllätty. Teoriassa, jos alue otettaisiin joskus esimerkiksi asutuskäyttöön, niin rakentamisvaiheessa maaperästä saattaisi tulla esiin jätteitä ja saastuneita maita, kertoo Pöntelin.

Alueen pohjavesinäytteissä ei ole toistaiseksi ilmennyt hälyttäviä lukemia. Kloridipitoisuudet ja esimerkiksi orgaaniset halogeeniyhdisteet ovat otetuissa vesinäytteissä koholla. Halogeeniyhdisteitä esiintyy yleisesti muun muassa vanhojen kaatopaikkojen suotovesissä.

Maa-aineksen puhdistukseen tulisi varautua

Pöntelinin mukaan saastuneiden maiden erilaisista ainepitoisuuksista on omat raja-arvonsa. Jos raja-arvot ylittyvät, on maat puhdistettava ja suoritettava massavaihdot.

– Pilaantuneiden maiden massavaihtoihin ja ongelmiin tulisi varautua, jos alue otettaisiin asutuskäyttöön, toteaa Pöntelin.

Kauppakirjan mukaan maaperä on pilaantunut ainakin yhden tankkauspaikan alta. Pilaantunutta maa-aluetta on arvioitu olevan noin 30 tonnia ja puhdistuskuluiksi on arvioitu noin 30 000 euroa. Uusi omistaja vastaa kokonaisuudessaan lentokentän pilaantuneen maan tai pohjaveden puhdistuskustannuksista.

Ennen lentokenttätoimintaa alue toimi sotilasalueena, joten maaperässä voi olla jotain perintöä myös sotilastoiminnasta.