Suomessakin terrorismimatkasta tulossa rikos

Oikeusministeriössä valmistellaan lakia, jolla kriminalisoitaisiin ulkomaanmatkat terrorismia varten. Ruotsissa eduskuntapuolueiden enemmistö ilmoitti torstaina, että niin sanotuista terrorismimatkoista halutaan tehdä rikos.

Ulkomaat
Naamioituneita henkilöitä aseiden kanssa auton lavalla.
AOP

Terrorismimielessä ulkomaille matkustamisesta on Suomessakin tulossa rikos. Oikeusministeriössä on valmisteilla laki, jolla säädettäisiin rangaistavaksi matkustaminen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten.

Lisäksi nykyistä lainsäädäntöä ollaan täydentämässä niin, että myös tällaisen terrorismimatkan rahoittamisesta tulisi rikollista.

Lakihankkeen taustalla on YK:n turvallisuusneuvoston syyskuun 2014 päätöslauselma, joka velvoittaa jäsenmaita kriminalisoimaan ulkomaille matkustamisen terrorismirikosten tekemiseksi, muun muassa terroristiksi kouluttautumiseksi.

– Tavoitteena on, että luonnos hallituksen esitykseksi olisi valmis tammikuun puolivälissä, kertoo lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva oikeusministeriöstä.

Aikataulua saattaa vielä sekoittaa muun muassa EU-komission tuore esitys uudesta terrorismidirektiivistä. Esityksen matkustamista koskeva osa poikkeaa YK:n päätöslauselmasta. Pohdittavaksi Suomessa saattaa tulla, pitäisikö odottaa, että EU-direktiivi saataisiin ensin valmiiksi.

Sakkoa tai vankeutta

Rangaistuksena ulkomaille suuntautuvasta terrorismimatkasta olisi Suomessa sakko tai enimmillään kaksi vuotta vankeutta.

– Kysymys voi olla rikoksesta, joka voi olla hyvinkin etäällä varsinaisesta terrori-iskusta. Henkilö esimerkiksi matkustaa ulkomaille värvätäkseen siellä ihmisiä, jotka mahdollisesti tekevät tulevaisuudessa terrori-iskun, Kanerva sanoo.

Oikeusministeriön arviomuistio hankkeesta on ollut lausuntokierroksella, ja Kanervan mukaan palaute on ollut pääosin myönteistä.

Joissakin kommenteissa tosin oltiin sitä mieltä, että terrorismirikos on muistiossa määritelty liian laajasti.

Esitutkintaviranomaiset taas halusivat enemmän toimivaltuuksia eli käytännössä salaisia tiedonhankintakeinoja matkustusrikoksen paljastamista, estämistä ja selvittämistä varten.

Toisaalta palautteessa katsottiin myös, että perus- ja ihmisoikeusnäkökulmat pitäisi ottaa paremmin huomioon jatkovalmistelussa.

Tällä hetkellä Suomen rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi tiettyjen tekojen tekeminen terroristisessa tarkoituksessa ja terrorismirikoksen valmistelu. Kriminalisoitu on myös terroristiryhmän johtaminen tai toiminnan edistäminen.

Lisäksi rikoksia ovat terrorismin rahoittaminen sekä värväys, koulutuksen antaminen ja kouluttautuminen terrorismirikosta varten.