Akaan kaupunki vähentää 57 työntekijää, valtaosaa ei tarvitse irtisanoa

Kaupungin tiedotteen mukaan varsinaiset irtisanomiset jäävät alle 10 henkilötyövuoden.

irtisanominen

Akaan kaupungin yt-neuvottelut päättyivät torstaina. Kaupungin tiedotteen mukaan vähennykset ovat 57 henkilötyövuotta, joista valtaosa toteutetaan eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden kautta.

Henkilöstösäästöt saadaan valmiiksi vuoteen 2019 mennessä. Pääosin vähennykset toteutetaan ensi vuoden aikana.

Ryhmäkokoja kasvatetaan

Kaupungin tiedotteen mukaan esimerkiksi määräaikaisia työsopimuksia ei jatketa, kaikkia vapautuvia vakansseja ei täytetä, toimintoja uudelleen organisoidaan ja tehdään tehtäväjärjestelyitä. Lisäksi yövuorosuunnittelua tehostetaan ja henkilöstömitoituksia pienennetään.

Esi- ja perusopetuksessa ryhmäkokoja suurennetaan ja tuntikehystä pienennetään.

Neuvottelujen perusteella vähennykset jakaantuvat siten, että perusturvatoimesta vähennetään 19, sivistystoimesta 29, teknisestä toimesta 4 ja hallintotoimesta 5 henkilötyövuotta.

Varsinaiset irtisanomiset jäävät alle 10 henkilötyövuoden.