Ainutlaatuinen päätös: Talvivaaran konkurssiyhtiö määrätään puhdistamaan kaksi järveä

Kainuun ELY-keskus määrää konkurssiin menneen Talvivaara Sotkamon palauttamaan ennalleen kaksi kaivoksen pilaamaa lähijärveä. Päätös on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Kotimaa
Ylä-Lumijärvi Talvivaaran  kaivosalueella.
Ylä-Lumijärvi syyskuussa 2015.Tiina-Leena Kurki / Yle

Nikkelikaivokselta karanneet metallipitoiset vedet pilasivat pahoin kaivosalueen lähimpiä järviä Sotkamossa entisellä Talvivaaran kaivoksella kolme vuotta sitten. Kipsisakka-altaan vuoto oli suuri uutinen, ja vuodon seurausten jälkipuinti vaikuttaa olevan vasta alkutaipaleella.

Kainuun ELY-keskus on nyt määrännyt konkurssiin menneen Talvivaara Sotkamo Oy:n palauttamaan ennalleen kaksi kaivosalueen lähintä pilaantunutta järveä eli Salmisen ja Ylä-Lumijärven. Yhtiön pitää siis korjata noissa järvissä aiheuttamansa merkittävä pilaantuminen. ELY-keskuksen mukaan päätös on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

– Ympäristövastuulaissa tarkoitettu korjaamista koskeva vastuu on vesistön merkittävän pilaantumisen aiheuttajalla eli pilaajalla, joka tässä tapauksessa on Talvivaara Sotkamo Oy. Ympäristövastuulaissa ei ole asetettu toissijaisia vastuutahoja, joten päätös oli osoitettava pilaajalle, kertoo ympäristölakimies Meeri Myllykangas Kainuun ELY-keskuksesta.

Talvivaara Sotkamo Oy:n omaisuus on tällä hetkellä konkurssipesän hallinnassa.

– Pilaajatahon hallinto on nyt kuitenkin pesällä, joten päätös toimitetaan pesää hoitavalle julkisselvittäjälle, sanoo Myllykangas.

Kaivosta hoitava valtion erityisyhtiö Terrafame ei joudu korjaushommiin.

– Terrafame Oy on uusi toiminnanharjoittaja, jolle korjaamisvelvoitetta aikaisemman toimijan aiheuttamasta pilaantumisesta ei ympäristövastuulain nojalla voida osoittaa, Meeri Myllykangas kertoo.

Vesiä on pilalla laajemminkin

ELY-keskuksen määräyksen mukaan Salminen pitää kunnostaa pumppaamalla sieltä pois huonolaatuinen pohjan lähellä oleva vesi, joka pitää myös puhdistaa. Ylä-Lumijärvi pitää kunnostaa poistamalla järvestä pohjakerrokset, jotka ovat saastuneet. Myös Ylä-Lumijärven vesi pitää ehkä johtaa puhdistettavaksi.

Merkittävää pilaantumista on kuitenkin tapahtunut laajemminkin. Kipsisakka-altaan vuoto ja muut kaivokselta lasketut jätevedet ovat aiheuttaneet pilaantumista sekä kaivospiirin alueella että sen ulkopuolella.

Pilaantuminen ulottuu pohjoisessa Oulujoen vesistön suunnalla kaivospiirissä olevaan Kolmisoppeen asti, eli noin kuuden kilometrin matkalla. Etelässä merkittävää pilaantumista on Vuoksen vesistön suunnalla Kivijärveen asti, eli noin seitsemän kilometrin matkalla.

ELY-keskus ei vielä tehnyt päätöstä siitä, miten kaikki merkittävästi pilaantuneet vesistöt korjataan. Aluksi katsotaan, miten nyt määrätyt toimet purevat kahdessa lähimmässä järvessä.