Kouluun "kolmannella kotimaisella" – englanninkielinen opetus alkaa Kotkassa

Kotka alkaa opettaa lapsia englannin kielellä. Kaupungissa on päätetty, että ensi syksynä aloitetaan englanninkielinen perusopetus yhden ekaluokkalaisten ryhmän voimin.

englannin kieli
Englannin kielen oppikirja.
Yle

Englanninkielinen perusopetus käynnistyy Kotkassa ensi syksynä. Opetus alkaa, mikäli ensimmäiselle luokalle löytyy vähintään parikymmentä oppilasta.

Kehittämisyhtiö Cursorin jo syksyllä 2013 teettämän kyselytutkimuksen perusteella englanninkieliselle perusopetukselle on kysyntää. Tuolloin etenkin kansainväliset työntekijät ja työnantajat toivoivat opetusta alueelle.

Opetukseen voisi tulla oppilaita myös muista kunnista. Kotkan opetustoimenjohtaja Juha Henrikssonin mukaan esimerkiksi Haminassa sekä kaupungin että vanhempien taholta on ollut kiinnostusta englanninkielistä luokkaa kohtaan.

Sijainnista ei vielä päätöstä

Englanninkielinen luokka aloittaa jonkin jo olemassaolevan kotkalaiskoulun tiloissa. Toistaiseksi tarkempaa sijaintia ei ole päätetty.

Opetustoimenjohtaja Juha Henrikssonin mukaan halukkuutta aloittaa koulutie englanninkielisellä luokalla kysytään alkuvuodesta, kun uudet ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun.

Tavoite on, että syksyllä 2016 aloitetaan yhden luokan voimin. Seuraavana syksynä luokkia on kaksi ja niin edelleen. Kotkassa pyritään siihen, että ainakin alakoulun kuusi ensimmäistä luokkaa voi suorittaa englanniksi.

Opetuksessa tullaan noudattamaan Suomen opetussuunnitelmaa ja Kotkassa hyväksyttyä tuntijakoa.

Henrikssonin suunnitelmassa ensimmäinen ja toinen luokka opiskeltaisiin pääosin englanniksi, joskin opintoihin sisältyisi Suomen kielen opintoja. Englanninkielisen opetuksen määrä vähenisi asteittain, niin että kuudennella luokalla noin puolet opetuksesta olisi englanniksi ja puolet suomeksi.

Englanninkielisen opetuksen kehittämisestä Kotkassa on linjattu jo vuoden 2012 kouluverkkosuunnitelmassa. Päätös opetuksen aloittamisesta sisältyy kaupungin ensi vuoden talousarvioon. Budjettiin on varattu yhden luokanopettajan palkka.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kaupunkilehti Ankkuri.

Tekstiä on korjattu 12.12.2015 kello 9:48: Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kaupunkilehti Ankkuri, ei Kouvolan Sanomat, kuten uutisessa aiemmin luki.