Entiselle Kaprakan alueelle halutaan tyhjiin tiloihin uutta toimintaa

Liperin Käsämässä sijaitsevan Luovin perinteikkäälle alueelle halutaan nykyistä monipuolisempaa toimintaa. Vireillä olevan kaavamuutoksen mukaan Kaprakkana aiemmin tunnetulla alueella on tyhjillään olevia tiloja, joita kaavaillaan hyödynnettäväksi muun muassa palveluasumisessa ja toimistotiloina. Myös uudisrakentaminen voisi olla mahdollista.

Kuva: YLE / Ari Haimakainen

Liperin Käsämän Luovin aluetta (siirryt toiseen palveluun) halutaan saada osittain uudelle käytölle. Tyhjiä tiloja voitaisiin käyttää yksityisten palvelujen tarjoamiseen, matkailutoimintaan tai sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeita varten. Jotta näin voitaisiin menetellä, tarvitaan alueen kaavaan muutos.

Entisen Kaprakan alueena tunnetulla Luovin alueella on pitkä ja perinteikäs historia. Liperin Käsämässä sijaitsevat harjumaisemat ovat olleet jo vuodesta 1947 lähtien ammattiin opiskelevien tyyssijana.

Liperin ammattioppilaitoksen yhteyteen vuonna 1973 perustettu fysikaalinen kuntouttamislaitos, tunnettiin myös nimellä  Kaprakan kuntoutuspalvelukeskus.

Vuonna 2009 Hoikan koulutus- ja kuntoutustoiminta lopetettiin ja Kaprakan kuntoutusyksikön toiminnot Liperissä siirtyivät Vetrea Terveys Oy:lle ja sitä myötä  rakennuskanta jäi Luovin käyttöön.

Nykyisin Luovin alue on osittain tyhjentynyt. Yli 17 000 kerrosneliön tiloista on tällä hetkellä käytössä vain noin 10 000 neliötä. Myös uimahalli (Liprakka) on lepotilassa ja odottaa uutta käyttöönottoa.

Kaavamuutoksen alla oleva alue rajoittuu pohjoisosastaan Viinijärveen. Alueen sisällä on kaksi lampea, joiden rannat ovat virkistyskäytössä.

Alueella merkittäviä rakennuksia

Luovin alueella on merkittäviä vanhoja rakennuksia, joista osan on suunnitellut tunnettu suomalainen arkkitehti Viljo Revell. Hänen käsialaansa ovat muun muassa Tapiolan tiimalasitalot ja Kanadan Montrealin kaupungintalo.

Osa alueesta on toiminut myös sotilaskäytössä. Sotien jälkeen harjujen tuntumassa on sijainnut Liperin varuskuntakylä, jonka maa-alueet Sotainvalidien Veljesliitto osti puolustusministeriöltä oppilaitoksen tarpeisiin.

Entisen varuskunnan asuinrakennukset ovat olleet käyttämättöminä yli kymmenen vuotta ja nyt Museovirasto tutkii niiden mahdollista museoarvoa.

Kaavamuutoksen myötä alueelle voitaisiin sijoittaa myös ympärivuotista asumista ja loma-asuntoja.