Koe uusi yle.fi

Euroopan raja, Euroopan vartijat – mikä muuttuisi?

Komissio kertoo ensi viikolla esityksensä, miten sen mielestä Euroopan unionin rajoja pitäisi tulevaisuudessa vartioida. Kerromme pääpiirteet, miten EU:n uusi rajavalvonta toimisi. Yhteinen rajavalvonta koskisi Schengen-maita.

Yle maailmalla: Bryssel
Pakolaiskeskus Ateenassa.
Pakolaiskeskus Ateenassa.Louisa Gouliamaki / AFP / Lehtikuva

Schengen-alueen yhteinen ulkoraja pitää, joten sisärajoja ei tarvita. Näin unionissa ajateltiin, kunnes turvapaikanhakijoita alkoi virrata Kreikan kautta EU-maihin. Kreikan läpi tuli 700 000 ihmistä ilman rajatarkastuksia. Viime viikolla maa pyysi apua rajavalvontavirasto Frontexilta.

Komissio esittelee ajatuksensa rajavalvonnan parantamisesta ensi viikon tiistaina. Kokosimme komission esityksen keskeisiä kohtia EU-lähteistä saatujen tietojen perusteella:

1. Euroopan unionille perustettaisiin yhteinen raja- ja merivartiosto. Se korvaisi nykyisen rajavalvontavirasto Frontexin, jonka tehtävä on ollut luoda yhteisiä käytäntöjä ja olla valmiudessa auttaa jäsenmaita, jos ne pyytävät apua. Uudella toimijalla olisi myös uusi nimi, jota komissio ei vielä ole paljastanut.

2. EU-vartijat voisivat tulla jäsenmaan oman rajavartioston avuksi, jos maa ei pysty itse huolehtimaan rajoistaan. Siihen ei tarvittaisi jäsenmaan suostumusta, toisin kuin nyt.

3. Jos jotain Schengen-maata uhkaa poikkeuksellinen maahanmuutto, EU-maiden rajavartiostojen edustajat arvioisivat yhdessä riskitilanteita. Heitä kuultuaan komissio tekisi esityksen EU:n yhteisen joukon lähettämisestä jonkin maan rajalle. EU-maat voisivat estää joukon lähettämisen, jos kaksi kolmasosaa maista vastustaa esitystä. Käytännössä noin suurta vastustavaa enemmistöä tuskin saataisiin koottua.

4. Unioni kokoaisi yhteisen pooliin, jossa olisi 1000 – 2000 eri tehtäviin koulutettua rajavartijaa. Joukolla olisi omia varusteita – esimerkiksi aseita ja aluksia. Se koottaisiin Schengen-maiden rajavartijoista, ja joukko lähtisi liikkeelle parin päivän varoitusajalla. EU-vartijat tekisivät töitä yhdessä kohdemaan vartijoiden kanssa ja toimisivat maan lakien mukaan.

5. Palautuksia alettaisiin myös hoitaa yhdessä. ”Palautustoimisto” poistaisi unionin alueelta ne, jotka eivät saa turvapaikkaa unionimaista. Heille luotaisiin unionin matkustusasiakirja, jolla heidät voidaan panna matkaan kohti lähtömaataan.

6. Komissio julkistaa esityksensä tiistaina. Sen jälkeen unionimaat ja EU-parlamentti tekevät yhdessä päätöksen. Suomen kannan muodostaisivat hallitus ja eduskunta yhdessä. Rajavalvonnasta säädettäisiin EU-asetus, jota kaikkien jäsenmaiden olisi sovellettava sellaisenaan.

Schengen-säännökset koskevat muita EU-maita paitsi Bulgariaa, Romaniaa, Iso-Britanniaa ja Irlantia. Lisäksi ne koskevat Norjaa ja Sveitsiä.