Kuluvalle talvelle 46 sudenkaatolupaa – eniten laumoja Itä-Suomessa

Maa- ja metsätalousministeriö sallii 46 suden kaatamisen kuluvana talvena. Kiintiötä nostettiin aiemman lausunnon määrästä seitsemällä sudella.

luonto
Ammuttu susi ja verta hangella.
Pertti Huotari / Yle

Maa- ja metsätalousministeriö sallii 46 suden kannanhoidollisen metsästyksen tänä talvena. Ministeriö päätti nostaa kiintiötä lausunnolla olleesta määrästä seitsemällä sudella Luonnonvarakeskus Luken tarkentuneen lauma-arvion perusteella.

Luken tuoreen arvion mukaan Suomessa elää noin 34-38 susilaumaa. Laumoista neljä on suuria eli kahdeksan tai useamman suden laumoja ja loput pienempiä, seitsemän tai vähemmän eläimen laumoja. Viime tammikuussa Luke arvioi susilaumoja olleen 35, joten susilaumojen määrä on pysynyt ennallaan tai kasvanut.

Arvion mukaan laumoja on eniten Itä-Suomen kannanhoitoalueella: 21-23 laumaa, joista kahdeksan liikkuu myös Venäjän puolella. Itä-Suomen laumat ovat sijoittuneet vyöhykkeeksi lähinnä itärajan tuntumaan, mutta Kainuun eteläosassa susialue levenee itä-länsi suuntaiseksi.

Toinen väliarvio susilaumojen sijainnista joulukuussa 2015. Aluetoimistojen ja riistanhoitoyhdistysten
ilmoittamia laumatietoja verrattiin suurpetohavaintojen sähköisen kirjausjärjestelmän
Tassun materiaaliin (1.8.-7.12.2015, n=619). Laumat jaettiin kahteen ryhmään: suuriin
(siniset pallot, laumassa susia kahdeksan tai enemmän) ja pieniin laumoihin (vihreät pallot,
laumassa enintään seitsämän sutta).
Arvio susilaumojen määrästä ja sijainnista joulukuussa 2015. Suuret laumat (8 sutta tai enemmän) on merkitty sinisillä palloilla ja pienet laumat (enintään 7 sutta) vihreillä palloilla.Maa- ja metsätalousministeriö

Poronhoitoalueen ulkopuolella laumoista kuusi asustaa todennäköisesti Kainuussa: kaksi Kuhmon, kolme Sotkamon ja yksi Kajaanin alueella. Kaakkois-Suomessa asustaa rajan välittömässä läheisyydessä Etelä-Saimaan alueella yksi lauma ja Pohjois-Karjalassa kaksitoista laumaa (Kitee, Tohmajärvi, Värtsilä, Tuupovaara, Eno, Ilomantsi, Lieksa, Juuka, Nurmes ja Valtimo).

Pohjois-Savossa elää neljä laumaa (Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi ja Rautavaara-Varpaisjärvi). Useat laumat liikkuvat myös naapurimaakunnan metsissä.

Arvion mukaan poronhoitoalueella ei ole yhtään laumaa, mutta siellä on havaittu eniten yksin tai pareittain liikkuvia susia. Alueelle siirtyy nuoria yksilöitä muualta Suomesta ja naapurimaista. Poronhoitoalueen susihavainnot on tehty pääasiassa Suomussalmella. Havainnot liittyvät mahdollisesti reviiriin, joka sijaitsee Kuhmon puolella.

Läntisen Suomen kannanhoitoalueella elää arvion mukaan 13-15 laumaa, joista kaksi on suuria laumoja.

Kannanhoidolliset luvat myöntää Suomen riistakeskus. Luvat suositellaan kohdistettavaksi nuoriin haittaa tai vahinkoa aiheuttaneisiin susiin. Luvan myöntämisen edellytyksenä on aina se, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan päätös ei saa vaarantaa suotuisaa suojelutasoa koskevaa tavoitetta.