Helsingissä vääntöä asiakasmaksujen tulevista korotuksista – 30 prosentin lisäystä pidetään liian suurena

Helsingissä on vuodesta 2000 lähtien otettu valtion mahdollistamat enimmäiskorotukset käyttöön automaattisesti ilman erillistä päätöstä. Nyt ainakin vihreät, SDP ja vasemmistoliitto vastustavat hallituksen päättämiä jopa 30 prosentin korotuksia. Niillä on enemmistö kaupunginvaltuustossa.

Kotimaa
Avoin kukkaro ja kolikoita.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Valtion marraskuinen päätös korottaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on kohdannut vastustusta Helsingin valtuustossa. Hallitus päätti, että kiinteiden asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan jopa 30 prosentilla.

Helsingissä on ollut vuodesta 2000 lähtien voimassa kaupunginhallituksen linjaus, jonka mukaan maksut peritään yleensä korkeimman mahdollisen taksan mukaan ilman erillistä poliittista päätöstä. Tämä on tarkoittanut sitä, että valtion aiempina vuosina mahdollistamat indeksikorotukset on otettu käyttöön automaattisesti. Toisalta terveyskeskusmaksua ei ole peritty ollenkaan, mutta siitä on aikanaan tehty erillinen päätös.

Nyt tehty jopa 30 prosentin korotus on kuitenkin koettu liian suureksi ainakin vihreiden, SDP:n ja vasemmistoliiton valtuustoryhmissä. Asia nostettiinkin esille ohi asialistan kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessa. Siellä sovittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty pohtii asian käsittelyä, ja siihen palattaneen kaupunginhallituksen tammikuisessa kokouksessa.

"Korotus vaikuttaa jo ihan arkielämään "

Täysimääräisinä toteutettavia korotuksia vastustaa voimakkaasti esimerkiksi sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Maija Anttila (sd.).

– 30 prosentin korotus tuntuu kyllä tosi suurelta. Nimenomaan Helsingissä ja muissakin kunnissa, joissa on paljon pienellä eläkkeellä olevia ihmisiä, jotka käyttävät paljon julkisia palveluita. Silloin jo 30 prosentin korotus hintoihin kyllä vaikuttaa ihan arkielämään, hän sanoo.

Samaa mieltä on valtuuston toiseksi suurimman ryhmän vihreiden ryhmäjohtaja Otso Kivekäs.

– Se on todella iso korotus. Ja sellaisille ihmisille, joihin osuu runsaasti tällaisia maksuja, esimerkiksi vaikka vaikeavammaisille, niin se kokonaiskorotus voi olla todella suuriakin rahasummia, hän sanoo.

Kivekäs huomauttaa, että aiemmin tehty linjaus maksujen automaattisesta korottamisesta perustui siihen, että valtion oletettiin nostavan niitä vain indeksikorotuksen verran. Samaa mieltä on SDP:n Anttila.

– Jos tämä tilanne tulee jatkumaan näin, että tämä maksujen korotus voi olla mitä tahansa, niin kyllä silloin on kunnissa poliittisen päätöksenteon paikka, hän sanoo.