Lähi-Tapiola selvitti: Nuoret ovat niin pessimistejä, että aivovienti uhkaa

Nuoret eivät usko talouden pikaparanemiseen, ja vanhat ovat sitä mieltä, että kansantalous on murroksessa.

Kuva: Hanna Lumme / Yle

Nykytaantuma ei ole pelkkää talouden vaihtelua, vaan talous on murroksessa, uskoo kolme neljästä Lähi-Tapiolan kyselyyn vastanneesta.

Erityisesti tätä mieltä ovat varttuneet kansalaiset, sillä peräti 80 prosenttia 55-vuotiaista ja sitä vanhemmista katsoo, että talous on tavallista vaihtelua suuremmassa murroksessa.

Pessimistisimmin taloustilanteen paranemiseen suhtautuvat nuoret 18–34-vuotiaat: he eivät jaksa uskoa talouden lähtevän nousuun vuoden aikana. Ekonomisti Timo Vesala pelkää, että tämä johtaa aivovientiin Suomesta poispäin. Tutkimus paljastaakin, että nuoret varautuvat työttömyyteen eri tavoin.

Kotitalouksien miniminettotulotoiveiden keskiarvo oli 2 170 euroa; miesten toive oli 120 euroa suurempi kuin naisten.

Liki puolet tulisi toimeen 2 000 eurolla, mutta jos perheen nykytulot ylittävät 90 000 euroa, miniminettotulotoive on yli 3 000 euroa.

Ekonomisti Vesala arvioi, että muita suurempi rahantarve johtuu siitä, että Uudellamaalla asuvilla on yliedustus ylimmässä tuloluokassa. Tämän väen asuntolainat ovat suuria, ja lisäksi lasten harrastusten kustannuksia pidetään todennäköisesti täysin välttämättöminä. Harrastuksia myös on viljalti tarjolla.

Lähi-Tapiolan kuluttajatutkimukseen vastasi 1 265 ihmistä sähköisesti syyskuussa.