1. yle.fi
  2. Uutiset

Professori: If saattaa tuntea jääneensä OP:n jalkoihin

Markkinoinnin professori Jaakko Aspara arvelee, että Ifin kilpailuviranomaisille tekemän selvityspyynnön takana on sen kokema kilpailuhaitta suhteessa alan markkinajohtajaan OP-ryhmään.

talous
Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet
Yle Uutisgrafiikka

Asiantuntija arvioi, että Ifin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tekemän selvityspyynnön takana on pienemmän kilpailijan huoli omasta markkina-asemastaan suhteessa markkinoiden suurimpaan toimijaan. Samalla halutaan saada viranomaisen mielipide, missä määrin osuustoiminnan etuja voidaan hyödyntää.

– If näkee, että tässä on kyse määräävan markkina-aseman käytöstä. Hyvä kysymys on kuitenkin se, liittyykö valitus OP-ryhmän tapaan antaa keskittämisetua asiakkailleen ylipäänsä, sanoo markkinoinnin professori Jaakko Aspara Svenska Handeslhögskolanista.

OP-ryhmä on lukujen valossa myös alan markkinajohtaja.

– Eli olisiko ongelmaa olemassa, jos OP-ryhmällä ei olisi yli 30 prosentin osuutta markkinoista, Aspara kysyy.

– Isona toimijana OP-ryhmällä on toki mahdollisuus antaa keskittämisetuja monipuolisemman palveluvalikoiman sisällä, mutta tämä logiikka ei ilmeisesti Ifin mielestä ole oikea.

"If voisi tehdä aivan samaa"

Periaatteessa pankkiasiakkaille voi tarjota vakuutuspalveluja mikä tahansa pankki. Palveluyrityksille on hyvin tyypillistä myydä ristiin eri palveluita ja antaa keskittämisetuja, jotka vahvistavat asiakasuskollisuutta.

Ifin kannalta katsottuna OP-ryhmälle muodostuu kilpailuetua, kun pankkiasiakkaat saavat bonuksia, joilla voi vaikka saada vakuutukset ikään kuin kaupan päälle.

– Mikään ei estä Ifiä tekemästä samaa, vaikka sillä ei tällä hetkellä pankkitoimintaa olekaan. Hehän tekevät osittain sitä jo eri vakuutuspalvelujensa sisällä. Asiakkaat siis pystyvät saamaan keskittämisetuja Ifilläkin, Aspara huomauttaa.

Vaasan yliopiston tutkija Alfred Streng huomauttaa yleisesti, että määräävä markkina-asemahan ei ole kiellettyä, mutta sen väärinkäyttö on.

Yksi syy, miksi If pani kilpailuviraston tutkinnan vireille oli pankki- ja vakuutuspalvelujen sitominen toisiinsa. Ifin mukaan OP-ryhmä myös tarjoaa vahinkovakuutustuotteita alle tuotantokustannusten.

Streng huomauttaa, että monet toimijat sitovat eri palveluja ja erilaisia etuja toisiinsa. S-ryhmä tarjoaa vakuutuksia Lähi-Tapiolan kautta ja pankkipalveluja S-Pankista. Lisäksi K-ryhmän Plussapisteisiin on liitetty erilaisia etuja. Hän ei kuitenkaan ota kantaa yksittäistapaukseen.

Osuustoiminnasta saattaisi tulla sijaiskärsijä

Vakuutusyhtiö If on sanonut, ettei osuustoiminnallinen periaate ole heidän selvityspyyntönstä takana.

Aspara huomauttaa myös , että osuustoiminnan peruslogiikkaan liittyy se, että asiakkaille pyritään tarjoamaan useita palveluja ja asiakkaita palkitaan ostoksien keskittämisestä.

– Jos tästä tulisi joskus oikeudesta tuomio, voisi se herättää kysymyksen, onko osuustoiminta ylipäätään hyväksyttävää. Siitä tulisi helposti silloin sijaiskärsijä, Aspara pohtii.

Jaakko Aspara
Markkinoinnin professori Jaakko Aspara Svenska Handeslhögskolanista.Yle

Kyseessä on osuustoiminnan keskeinen periaate, jonka mukaan jäsenten yhteistöstä haetaan ostovoimaa ja suuruuden ekonomiaa. Halutaan tuottaa tehokkaasti hyviä ja edullisia palveluja.

– Eikö osuuskunta saisi palkita osuudenomistaja-asiakkaitaan siitä, että se tekee ostoksensa osuuskunnassa, Aspara kysyy.

If haluaa viranomaisen mielipiteen osuustoiminnan eduista

Professori Asparan mukaan If haluaa tavallaan viranomaisen mielipiteen, missä määrin kilpailija saa hyödyntää laajemman palveluvalikoimansa suomia etuja.

- Ei ole yllättävää eikä outoa, että jokainen yritys yrittää kaikin keinoin saada itselleen paremmat toimintaedellytykset. Halutaan hieman rajoittaa sitä, mitä kilpailija saa tehdä, sanoo Aspara.

Valio-Arla kiistassa on osittain kyse samasta asiasta. Kyse on siitä, myykö tuottajaosuuskunta Valio jotain tiettyä tuotetta liian halvalla. Tällä hetkellä kiista on Asparan mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kansainvälisesti osuustoiminta on tavanomaista esimerkiksi pankkialalla. Vakuutusalalla puolestaan keskinäiset vakuutusyhtiöt ovat vastaavanlainen toimija, joissa vakuutusten ottajat omistavat yhtiön.

Pankki- ja vakuutuslalla on paljon myös finanssitavarataloiksi kutsuttuja yrityksiä, jotka ovat palkinneet asiakkaita siitä, että nämä keskittävät ostonsa yhteen paikkaan.

Ifin omistaja vakuutusyhtiö Sampo on samalla Nordean suurin omistaja.

Lue seuraavaksi